Avlyser halloween: – Det er veldig trist

I 10 år har det populære halloween-huset i Nordskogveien fått besøk av hundrevis av barn på halloween. I år blir det derimot ingen halloween-feiring.