Gå til sidens hovedinnhold

Avvikling av fritt brukervalg i Moss – et overgrep mot de pleietrengende

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En dag sto jeg overfor å velge mellom hjemmesykepleie i kommunal regi eller privat. Jeg fikk noen papirer om de formelle reglene, - muligheter og mine rettigheter. Hvordan skulle jeg finne ut hva som ville passe best for meg? Hva ble avgjørende for mitt valg?

Ved Peer Gynt Helsehus fikk jeg en god oppfølging fra pleierne som har betydd mye for meg. Derimot var det uheldige forhold som personalet og ledelsen ved avdelingen ikke kunne få gjort noe med som avgjorde mitt valg. Dette gjaldt den bakenforliggende overordnede kommunale ledelse og styringskultur.

Spredte eksempler på dette: Jeg var sengeliggende – jeg spør om de ikke kan sette ned termostaten litt, det var for varmt. Det var ikke mulig. Det var en termostat som satte temperaturen for en serie med rom Jeg kjøpte et termometer, tapet det på veggen, tilkalte pleier som åpnet/lukket vindu etter mitt behov. Luften var altfor tørr, slik var det for alle rommene, ingen mulighet for justering av luftfuktigheten. Mulig å få låne en luft-fukter? Nei, - jeg kjøpte en selv.

Jeg var heldig som kunne styre temperatur og luftfuktighet – mange fikk det ikke. Hva med de svakeste med hjerte/lungeproblemer? For disse kunne en god styring av temperatur og luftfuktighet være et spørsmål om liv og død. Pleierne – avdelingsledelsen hadde klaget på dette «tjenestevei», men fikk ikke gehør.

Kommunen ga beskjed om at de ville informere meg via internett. Peer Gynt Helsehus hadde ikke «wifi» eller internet. Dette var etterspurt tjenestevei, men det ble avslått. Jeg kjøpte meg en mobil ruter og satte opp en laptop ved siden av senga.

Jeg valgte på denne bakgrunn «Orange Helse». Bystyret avviklet «fritt brukervalg» ved sak 125/17 og fulgte opp konsekvensen av beslutningen i sak 082/18. Det er sakspapirene til disse møtene samt referatene som gjelder, og ikke minst bystyre-TV som dekker møtene.

I tiden fra kommunen overtok hjemmesykepleien ultimo april 2018 har jeg hatt mer enn 250 pleiere innom meg det første året. Særlig hektisk var det frem til oktober 2018. Mange vikarer, ofte feriejobbende skoleungdom med kun 3 dagers opplæring. Regulariteten, når de kom om morgenen og om kvelden, var ikke god. Det er åpenbart at tjenesten var under press. Dette tok jeg opp med avdelingsleder og faglig leder. I min tidligere jobb ville dette vært et spørsmål om organisering og bemanning.

Politikerne og Rådmannen sviktet. Som Moss Avis skrev: «Det røde styringsflertallet i Moss har vedtatt å legge ned fritt brukervalg». Når 83 mennesker som trenger hjemmesykepleie samt 138 som trenger hjelp til praktisk bistand mister sine pleiere, skulle man tatt høyde for det for å unngå kaos. Før saken blir satt på bystyrets dagsorden skulle dette vært kompetent utredet.. Helsefagarbeidere og sykepleiere var og er det for få av. Det blir ikke bedre når Rådmannen ikke sier tydelig fra. Ordfører og varaordfører har også ansvar for at saker som fremmes for bystyret er godt forberedt og får en god behandling.


I det offentlige praktiseres stillingsbrøker. En hel jobb kan være sammensatt av flere stillingsbrøker. Den eksisterende turnusen for pleiere i kommunen er på 6 uker. Men da går ikke bemanningen opp, slik arbeidstidsordningen er i dag. Det mangler 2,5 timer pr. ansatt. I denne sammenhengen brukes stillingsbrøker. Men i en jobb med stillingsbrøker, opparbeides ikke tilleggspensjon fra arbeidsgiver (kommunen). Man kan risikere å bli minstepensjonist

En hyggelig pleier i fullt arbeide fortalte at jobben var sammensatt av stillingsbrøker. Du kan risikere å bli minstepensjonist sa jeg. Pleieren var ikke oppmerksom på dette. Spør tillitsmannen din sa jeg. Neste gang – hvordan gikk det? Det gikk ikke så bra. Jeg får ikke tilleggspensjon, det må være slik. Dermed får kommunen får slik kabalen til å gå opp. Dermed må de også ha flere ansatte enn om de benyttet en annen turnus som går opp med antall timer. (Se Aftenposten og DN sist uke.). Enkelte pleiere ønsker en privat konkurrent til kommunen for at kommunen må skjerpe seg.

Orange Helse i Moss hadde pleiere fra Litauen med sykepleierutdannelse, noen med legeutdannelse. De hadde også en norsk sykepleier i jobb som foretrakk Orange fremfor en kommunal stilling. Arbeidstilsynet har kontrollert Orange – de har ikke noe å negativt å bemerke.

Ved å nekte Orange Helse å forlenge kontrakten, sa Moss Kommune indirekte nei til arbeidstagere fra et EU-land. EU arbeidere kan ikke nektes arbeide i Norge.

Det røde styringsflertallet i Moss – hvorfor vil de ikke ha fritt brukervalg? I bystyret til sak 082/18 - oppfølging av rapportert kostnadsutvikling - sa Shakeel Rehman (Ap) at han aksepterer at kommunal hjemmesykepleie vil koste mer enn en privat-basert. (MA 14.11.2016)

Hvorfor kan man ikke spesifisere hva en hjemmesykepleie i Moss skal være? Spesifikasjonen skal gjelde for alle – offentlige – frivillige – private aktører.
Hva kommunen vil betale for dette, kan legges til grunn. Eller man kan benytte anbud.
Hva man vil ha kontroll med – og hvordan – avtalefestes. Norsk lov skal gjelde.

Shakeel Rehman tror ikke på meg når jeg forteller ham om min erfaring fra hjemmesykepleien. Det er ikke sant, sier han. Jeg sier til ham at mange mener at frihet også dreier seg om retten til å velge. Hva da om man fratas fritt brukervalg?
Shakeel Rehman svarte at med kommunal hjemmesykepleie har du fritt brukervalg.Kommentarer til denne saken