Bane NOR: – Dette blir et av de sikreste stedene i Moss

I Fjordveien frykter kommunen kvikkleireras etter et forholdsvis lite inngrep i terrenget. I lignende grunn noen hundre meter unna skal Bane NOR etablere enn 30 meter dyp byggegrop der ny jernbane skal føres fram.