Det er konserndirektør utbygging Stine Ilebrekke Undrum i Bane NOR som røper dette, etter spørsmål fra Moss Avis.

– Det stemmer at vi har blitt enige med MossIA om et oppgjør på om lag 300 millioner kroner etter at vi avbestilte arbeidene i Moss sentrum, sier hun, og fortsetter:

– Dette er et fullt og endelig oppgjør for avbestillingen. Avtalen er et samlet oppgjør som omfatter både allerede forpliktede kostnader til MossIA og deres underentreprenører og avbestillingserstatning.

Måtte ta grep

– De grunnleggende forutsetningene for totalentreprisen er endret, og vi kan ikke rette på dette uten at det går på tvers av Lov om offentlige anskaffelser, sa Undrum til Moss Avis i februar i år, for å forklare avbestillingen.

LES OGSÅ: Bane NOR bryter kontrakten med Mossia, ny utsettelse for jernbaneutbyggingen

Bane NOR tok selv over byggherreansvaret for arbeidet på denne ene av i alt ti kilometer med nytt dobbeltspor.

I forrige uke ble arbeidet her startet forsiktig opp, etter 16 måneders stillstand.

Unntatt offentlighet

Undrum er ikke åpen for oppfølgingsspørsmål om avtalen med MossIA:

– Jeg kan dessverre ikke svare noe ut over dette, da ytterligere informasjon vil være detaljerte forhold som ligger i en konkret avtale mellom oss og entreprenøren og er unntatt offentlighet, forklarer hun.

Hun påpeker derimot at MossIA fortsetter sitt arbeid på de øvrige ni kilometerne av mosseutbyggingen, som blant omfatter to tunneler, kulverter og underbygning i dagsonen sør for Moss.

– En krevende periode

– Dette har vært en krevende periode for MossIA, og vi er nå svært glade for at vi er enige om en avtale, kommenterer prosjektdirektør Ragnar Reitan i MossIA ANS.

– Fremover kan vi konsentrere oss fullt ut om fullføring av den gjenværende og største delen av kontrakten. Vi ser fram til å fullføre våre arbeider i godt samarbeid med Bane NOR, og takker for konstruktive og gode prosesser i forhandlingene om avtalen, sier prosjektdirektøren til Moss Avis og legger til:

– For resten av de ni kilometerne, som vår totalentreprise nå utgjør, har vi god fremdrift i henhold til plan.

Økte rammer

Som kjent er det utfordringer med vanninntrenging i Mossetunnelen ved politistasjonen/Circle K, men dette skal ifølge Bane NOR og MossIA la seg løse.

Stortinget ga i fjor jernbaneutbyggingen i Moss økte rammer. I stedet for 10,5 milliarder kroner, kan prosjektet koste 18 milliarder.

Bane NOR forklarte at de siktet seg inn mot å stoppe på 15 milliarder. Men har i år erkjent at de neppe klarer dette. De tør heller ikke å love at de blir ferdige i henhold til fjorårets spådom, sommeren 2026.

LES OGSÅ: Lys i sikte for nye Mossehallen: Rømningstunnelen kan stå klar i november

MossIA ANS

MossIA er et arbeidsfelleskapet (Joint Venture) mellom Implenia Norge AS and Acciona Construcción SA.

Arbeidsfellesskapet kalles MossIA ANS og er organisert som et ansvarlig selskap. Navnet er satt sammen av Moss og initialene til Implenia og Acciona.

Et ansvarlig selskap er et selskap hvor to eller flere eiere, her Implenia og Acciona, samlet eller hver for seg, har et ubegrenset personlig ansvar for virksomheten.

MossIA har etablert seg i Moss med prosjektkontor sentralt i Moss sentrum og anleggskontor på Kransen, Carlberg, Verket og Larkollveien.

MossIA har 220 medarbeidere med 23 forskjellige nasjonaliteter, fordelt på 20 prosent kvinner og 80 prosent menn og holder til i Moss.

Kilde: MossIA

Jernbaneutbyggingen

Bane NOR bygger ny jernbanestasjon og 10,3 kilometer nytt dobbeltspor gjennom Moss, fra Sandbukta i nord til Såstad i sør.

Dette inngår i regjeringens Intercity-satsing. Planen var å ha en utbygging til 10,5 milliarder kroner gjennom Moss klar ved utgangen av 2024.

I februar 2021 avslørte NGI særdeles krevene grunnforhold på strekningen Kransen-Kleberget.

Bane NOR forventet derfor ferdigstillelse først sommeren 2026, og Stortinget økte i juni 2021 kostnadsrammen til 17,9 milliarder kroner.

Siden har det vist seg at prosjektet både kan bli enda dyrere og ta enda lengre tid.

Fra nord ser prosjektet slik ut:

Dagtrasé 0,6 km.

Mossetunnelen 2,7 kilometer, inkludert en kulvert fra Kransen på 0,4 kilometer.

Nye Moss stasjon og stasjonsområdet til Kleberget 0,8 kilometer.

Carlbergtunnelen på 2,3 km, inkludert kulvert.

Dagsone til Såstad, snaue 4,0 km.