Kjære Moss kommune og BaneNor...

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevVær så snille å forklare byens innbyggere hvilke fordeler ved den valgte traséen ut på havneområdet som oppveier disse 11 ulempene:

 • Ulempene for byen og samfunnet ved å måtte lage en dårligere og dyrere R19?
 • Ulempene og risiko for liv, helse og eiendom ved å bygge i løsmasse og kvikkleireutsatt område?
 • Ulempene for folk ved å bli kastet ut av sine hjem og for byen ved å miste en gammel bydel??
 • Ulempene for byen ved økt trafikkbelastning ved sentrum, med mer støy og forurensning og risiko for folks liv og helse i anleggsperioden?
 • Ulempene for hele samfunnet ved å bruke mange milliarder kroner mer enn nødvendig i Moss, mens andre prosjekter andre steder mangler midler?
 • Ulempene for byen og samfunnet ved at traseen faktisk ikke tilfredsstiller kravene for Intercity og scoret dårligst i den eneste utredningen (1993) som er gjort?
 • Ulempene for samfunnet at traseen ikke bidrar til målsettingen for Intercity om kortere transporttid og bedre passeringsmuligheter på stasjonsområdet?
 • Ulempene for de reisende med en mer svingete trase, saktere fart og lengre reisetid med 1 km lengre trasé enn nødvendig?
 • Ulempene for beboere og pendlerne med mer støy og trafikk på og rundt hele havneområdet?
 • Ulempene for byen at traséens arealer på havna ikke kan brukes til attraktiv byutvikling?
 • Ulempene for byen at plattformene flyttes ytterligere 500 meter vekk fra sentrum og således neppe vil bidra til en særlig positiv sentrumsutvikling.

Det er et grunnleggende for demokratiet at alle må følge de lover og regler som finnes, også Bane Nor og lokalpolitikere.

Lover og regler angir rammer og forutsetninger og sikre forutsigbarhet og fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Lover og retningslinjer som gjelder:

 • Utnytte ressursene
 • Utrede alternativer, fornye kunnskapsgrunnlag
 • Høy etikk
 • Lytte til innbyggerne

Hvorfor har det ikke blitt utredet realistiske alternativer slik både politikerne og Bane Nor er pålagt etter loven?

Hvorfor har H + Ap i alle år nekte å lytte til byens innbyggere, pendlerne, handelsstanden, deler av næringslivet og gårdeierforeningen? Hvorfor?

Kan «Sjøsideavtalen» mellom ROM Eiendom, kommunen og MK Eiendom ha påvirket politikernes handlinger?

Avtalen inneholder en rekke punkter som kan ha påvirket og som kan ha føltes bindende for politikerne. Avtalen inneholder også et eget punkt om å holde avtalen skjult for allmenheten rett etter signering av avtalen i januar 2015, altså før kommunevalget høsten 2015…

Burde ikke innbyggerne fått anledning til å påvirke avtalen som påvirker byens utvikling? 

Her må en rekke lover og retningslinjer være brutt? 

Lover og retningslinjer som skal sikre innbyggerne medinnflytelse, som skal sikre effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser, som skal sikre at realistiske alternativer også blir utredet, som skal sikre at kravene for Intercity-utbyggingen innfris og sikre at målsettingene faktisk oppnås.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags