BaneNORs nye avtale kan være en redningsplanke for dobbeltspor i Moss og for mossebefolkningen!

Jernbanedirektør Knut Sletta sier dette i følge Bygg.no 17. januar:

"– Dersom Bane NOR klarer å gjennomføre prosjektene rimeligere enn avtalt, kan foretaket selv beholde overskuddet og bruke dette på å iverksette andre prosjekter. Tilsvarende må Bane Nor selv dekke eventuelle overskridelser av kostnader, noe som vil få konsekvenser for Bane Nor på andre områder."

BaneNOR sitter med en stor portefølje av underprisede prosjekter som de må skaffe penger til. Blant disse er dobbeltspor Sandbukta til Såstad det verste tilfelle. Lokalbefolkning er bekymret for kvikkleireras og gyldigheten av reguleringsplanen skal prøves i Borg Lagmannsrett neste uke.

Kan det tenkes at Prosjektsjef Eirik Harding-Hansen og Gorm Frimannslund gleder seg til et tap i lagmannsretten? Med tap slipper BaneNOR å finne andre grunner til å stanse prosjektet. Da kan de straks engasjere Norsk Bane AS til å videreutvikle tryggere, raskere og billigere banealternativer som de allerede har utredet gjennom Moss. Vi anbefaler at Norsk Bane sikres et samarbeid med Digital geologi AS eller andre geologer underveis.

BaneNOR har neppe brukt mer enn 5 milliarder kroner av de 18 milliarder kronene som er bevilget til Moss og mye av dette har gått til innløsning og stabilisering av deres enorme knutepunkteiendom på byens beste sjøside. Verdien av disse tomtene vil bare stige uansett om stasjonen havner på Myra eller Verket. Uansett vil den nye stasjonsplassering åpner for innløsning av enda flere sentrumsnære kremtomter i Moss.

BaneNOR og Moss vil slippe en 4 felts Rv19 og støyende dobbeltspor i dagen tvers gjennom deres fantastiske byutviklingsområdet på Sjøsiden.

Moss kommune kan også juble hele veien til banken når ferjeleiet og Asko flyttes til Kleberget og Carlbergtunnelen gjenbrukes til Rv19. Ryggelandskapet skånes ved at deler av Mossetunnelen brukes til togparkering.

Slik kan den nye samferdselsminister inkassere penger til sitt yndlingsprosjekt i Fredrikstad. Kan det bli en endestasjon for lokaltogene på Vestre og Østre linje i Østfold?