Gå til sidens hovedinnhold

BaneNor om status for jernbaneutbyggingen i Moss

Artikkelen er over 1 år gammel

KRONIKK Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den store InterCity-satsingen på Østlandet er viktig for den fremtiden vi alle ønsker oss når Covid-19 er et tilbakelagt kapitel. Derfor holder vi trykket oppe og har øynene på målet. Foreløpig er prosjektet i en situasjon der aktivitet kan opprettholdes og arbeidere har en jobb å gå til.

Det gjelder ikke bare oss i Bane NOR, men ikke minst leverandører og underleverandører gjennom hele verdikjeden. For verdiskapningen i Norge og trygghet for arbeidsplasser er dette positivt. Som det største samferdselsprosjektet i byens 300-årige historie er jernbaneutbyggingen godt synlig i bybildet.

Verket

På Verket har vi nå kommet ned til bunnen av rømningstunnelen, og skal nå starte på den 2,7 km lange jernbanetunnelen mellom Mosseskogen og Kransen. Dette arbeidet vil pågå frem til høsten 2022. Rett før Covid-19 stengte ned landet rakk vi å invitere med oss over 70 naboer på besøk på riggområdet vårt og ned i rømningstunnelen på Verket. Alle de positive tilbakemeldingene gjorde at vi ikke mer enn rakk å planlegge en tilsvarende seanse for naboene på Carlberg før dette måtte skrinlegges av smittevernhensyn.

Carlberg

På Carlberg er vi godt gang med rømningstunnelen, og er nå drøyt 100 meter inn i fjellet under Carlbergskogen/Dyreskogen. Å bo nær tunnelarbeider kan være krevende, men som nabo er det godt å vite at tunneldrivingen går fremover. Det som kan være plagsomt for en stund vil etter en tid gå forbi.

Kransen

Ved Kransen i Moss sentrum er det ikke fast fjell. Det betyr at vi må legge dobbeltsporet i kulvert frem til det nye stasjonsområdet. Som kjent er det utfordrende grunnforhold i dette området, også med forekomst av kvikkleire. Prosjektet har sørget for å alliere seg med verdensledende fagmiljøer innen stabilisering av kvikkleire-områder. For at vi kan jobbe trygt i dette området er vi nødt til å utføre flere tiltak for å ivareta stabiliteten før vi går i gang med større gravearbeider.

Mange har sikkert sett de langstrakte maskinene som setter kalksement-peler i dette området. Disse pelene settes tett-i-tett for å forsterke grunnen og å endre sammensetningen i bakken slik at den blir fast og ikke kvikk. Dette arbeidet kommer til å fortsette i månedene fremover, også med flere pelerigger.

Foruten kalksement-stabilisering kommer vi til å utføre flere stabiliserende tiltak i området, blant annet med bruk at såkalte jet-peler for de områdene som skal støtte opp gropen vi skal grave ut. De kommende ukene kommer vi til å forberede for dette arbeidet og å utføre noen tester, før vi starter full produksjon.

Et annet viktig element i jernbaneutbyggingen er å ivareta trafikkflyt for bilister, gående og syklister.

Fjordveien

Mens trafikken langs riksvei 19 vil gå tilnærmet som normalt, ligger Fjordveien (og Værlegata) midt i vårt anleggsområde. Det medfører at veisystemet i nedre del av Fjordveien må legges om.

Vi vet at det er stor interesse for våre anleggsplaner for byggegrop i sentrum samt for trafikkavvikling gjennom byens viktige trafikkårer. Nå som vi ikke kan arrangere folkemøter på vanlig måte må vi dele informasjonen på andre måter enn før. Vi regner med å kunne legge frem en større informasjonspakke for sentrum med illustrasjoner i løpet av noen uker.

Kleberget

Som mange har registrert er midlertidig vei for beboere til Kleberget, via Ringveien, ferdig og kan tas i bruk fra neste uke. Det betyr samtidig at veien blir stengt mellom Værlegata/Kleberget, og at vi kan begynne med økt anleggsaktivitet ved tunnelinnslaget på Kleberget.

Først blir det en del jobb med å etablere et riggområde, før vi i sommer vil begynne med forberedelser til å gå inn i fjellet under Kleberget. Selve tunneldriften regner vi med å komme i gang med i september. Den 2,3 km lange tunnelen mellom Kleberget og Carlberg vil bli drevet fra begge sider.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er viktig for prosjektet og vi har tidligere sagt at vi ønsker å bygge dette sammen med dere som bor i Moss. Derfor vil vi oppfordre dere til å følge med i våre infokanaler, både på nett og på facebook, i tillegg til fortløpende informasjon i form av varsler og nyhetsbrev.

Corona-tid betyr også at de aller fleste er hjemme på dagtid og at dette kan være slitsomt i forhold til våre arbeider, støv og støy. Vi vil derfor takke for godt samarbeid så langt og håper dere vil følge med i det som er en veldig spennende tid for hele Moss.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.