I mars i år sendte Mental helse i Moss og omegn bekymringsmelding til utvalgsleder Remi Sølvberg (Rødt) om at Rask psykisk helsehjelp hadde stengt telefonen og e-posten sin, for å kunne ta unna køene av dem som ventet på hjelp.

Sølvberg prøvde selv å ringe telefonen deres, for å teste om den virkelig var stengt, og han ble da møtt av en telefonsvarer som opplyste at stengt var det.

Forrige uke var Moss Avis på besøk hos Rask psykisk helsehjelp, som har lokaler i Bredsandsenteret. Nå har tjenesten tatt mange grep for å bedre tilgjengeligheten, slik at også nye brukere kan få hjelp.

Barbro Rist og Tommy Winther er nye koster i styret i Mental helse Moss og omegn. Hun er leder, og han er styremedlem.

Viderefører

De viderefører det arbeidet Mental helse Moss og omegn satte i gang i mars og har sendt et brev til politikere i ulike partier, der de kommer med innspill og meninger om hvordan Rask psykisk helsehjelp fungerer nå etter omorganiseringen:

«Vi synes det er fint at Moss kommune tilbyr innbyggerne tjenesten Rask psykisk helsehjelp, men her er det et forbedringspotensial. Det er nødvendig med flere ansatte i tjenesten for å dekke behovet til innbyggerne, redusere ventetiden og gi et godt tilbud til dem som får hjelp. Det er lett å tenke at et tilbud er et tilbud, og at det viktigste er at de som tar kontakt får en form for hjelp. Vi i Mental Helse Moss og omegn mener det er et sentralt poeng å etterstrebe at det gis individuell behandling som et hovedtilbud til brukere av tjenesten.»

Overfor Moss Avis utdyper Barbro og Tommy hva de tenker om dette:

– Vi synes Moss kommune er flinke når det gjelder forebygging og tidlig innsats. Rask psykisk helsehjelp er et fint lavterskeltilbud. Men vi er bekymret for om det er satt av nok ressurser til dette tiltaket. Det satses mye på kurs og gruppetimer der nå, og det er vel og bra for mange. Men vi opplever at det satses for lite på individualterapi.

Innflyttere

Både Barbro og Tommy er innflyttere og ferske i lokallaget av Mental helse, som er en landsdekkende medlemsorganisasjon for mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

– Vi flyttet til Son akkurat da hele Norge måtte stenge ned på grunn av koronapandemien. Etter hvert under nedstengingen kjente jeg at jeg måtte ha mitt eget nettverk. Da samfunnet åpnet igjen, kastet jeg meg inn i frivilligheten og ble med i Mental helse Moss og omegn. Jeg har brent for mental helse i hele mitt liv. Dette temaet er mitt hjertebarn, så nå føler jeg at jeg virkelig har kommet på rett plass, sier Barbro.

Tommy flyttet fra Askim til Moss for halvannet år siden.

– Jeg har mye tidsressurser og ville finne en aktivitet der jeg kunne bidra med noe viktig og meningsfylt. Jeg ønsket å jobbe som frivillig og meldte meg inn i Mental helse Moss og omegn, der jeg raskt ble valgt inn i styret, forteller Tommy.

Fontenehuset

Tommy har spilt inn en lang rekke ting til politikerne om hva som er viktig for å bedre den psykiske folkehelsen i Moss. Blant annet har han pekt på lavterskeltilbudet Fontenehuset, som betyr veldig mye for veldig mange.

– Mitt råd til politikerne er at Fontenehuset bør få pengestøtte når de ber om det, og helst det beløpet de ber om, sier Tommy.

Nå har lokallaget deres 44 medlemmer, og de tar gjerne imot nye medlemmer.

– Jo flere medlemmer vi får, desto sterkere står vi, sier Barbro og Tommy.

De har mange planer framover for aktiviteter de vil sette i gang for medlemmene, deriblant pizzakvelder.

– Det å være med i en frivillig organisasjon gir mening. Det er mye helse i Mental helse. Sammen kan vi gjøre noe viktig og bra, både for oss selv og andre, sier de.

Mental helse Moss og omegn kommer til å ha åpent kontor i lokaler sine i Tørkopveien 10 hver torsdag framover.

– Der er alle, både medlemmer og ikke-medlemmer, hjertelig velkommen innom for å slå av en prat, sier Barbro og Tommy.