Våre lokal- politikere: hvor mange ganger har man ikke etterlyst litt informasjon og «en smule» innbyggerinvolvering fra dere? Mange- veldig mange - spør seg hvorfor dere ikke kan redegjøre for det mest omtalte prosjektet noensinne her i byen.

Det heller altså mot at det kan bli en jernbanestasjon presset inn ved Moss havn. Et sted hvor for øvrig infrastruktur-problemene ligger «stablet i høyden». Her vil det i uoverskuelig fremtid bli trafikale utfordringer.

Her skal dere forsøke å finne en vei ut av sentrum for ferje og R19-trafikken .

Videre vil handelsstanden her i byen bli rammet hardt.

Alt inngår altså i denne suspekte overenskomsten med BaneNor?

Følgende er således mer enn antagelser :

1. Høyre - A.P.- V.- S.P.-S.V.og Krf har signert en avtale. Det vil koste og bryte avtalen. ( Skal man lage omelett - må man knuse egg ; sitat Tage Pettersen). Innholdet i intensjonsavtalen må holdes untatt offentlighten .

2. Avtalen med BaneNor var et gigantisk feilgrep.

Bordet fanger - og nå kan BaneNor diktere omstendighetene rundt jernbane og eiendomsprosjektene.

3. Herav og p.g.a. denne historiske blunderen i bystyret -ligger årsaken til at dette underlige jernbane-plasserings- vedtaket forsøkes ties ihjel!

4. Følgelig er det lagt ned store ressurser i å forlede befolkningen til å tro/mene at denne «havnestasjonen» er den beste løsningen .

Allikevel altså - som er hevdet av flere - kan dette gigantiske feilgrepet stanses . Om én, to eller tre lokalpolitikere hadde- på byens og dens fremtids vegne - vært samvittighetsfulle nok til å:

1. Innse/ innrømme hvor feil det hele blir og derfor invitere til en ytterligere omkamp

2. Be statlige myndigheter om en time-out og følgelig muligheter til å rette opp alle feilvalg - misforståelser -følgeskader og ikke minst ettermæle

3.Forsøke å være noe mindre konservativ og heller åpne opp for alle muligheter denne fine byen vår - egentlig har !

Så politikere : Om det her henger på grep el.ei -må dere kunne greie å svare ja - el. nei på følgende spm.

1. Er Høyre og A.P. bundet opp i interne avtaler som gjør det «nesten umulig» for hver især å gå egne veier ang. stasjon og havna ?

2. Finnes det en avtale med BaneNOR som er untatt offentligheten.

3. Om det hadde eksistert en klausul / bindende årsak - til at bystyret må velge som de velger - ville dere ha kunnet fortalt «oss andre Mossinger» om det ?

Og da gjenstår bare 10000 kroners-spørsmålet : Om svaret er NEI på alt - HVORFOR kan ikke dere politikere da gi oss innbyggerne -for èn gangs skyld - en LITEN redegjørelse for hvorfor dere velger å bygge en stasjon akkurat der ? Noe dere rett og slett skylder ALLE velgere her i byen !