Enkelte familier opplever å få alvorlig og varig syke barn. Det er liten tvil om at det er en vanskelig situasjon å stå i. Særlig der barna krever kontinuerlig pleie og tilsyn.

For å lette hverdagen til de som opplever dette har regjeringen utvidet og styrket pleiepengeordningen vesentlig. Familiene sikres økonomisk trygghet, slik at de ikke skal ha unødige bekymringer på toppen av det og ha et alvorlig og varig sykt barn. Pleiepengeordningen gir nå den tryggheten.

Regjeringen utvidet pleiepengeordningen vesentlig i fjor. Tidligere var det kun foreldre med alvorlig syke og døende barn som kunne få pleiepenger.

Fra 2017 ble også varig syke barn inkludert. Det ga en rekke nye familier mulighet til selv og være hjemme med sitt barn.

Ordningen ble også gjort mer fleksibel for å kombinere pleie og delvis arbeid. Og samtlige familier startet ny tidskonto, med varighet fram til 2022. Likevel har vi sett at det ikke er nok.

I forrige uke sørget vi derfor for at tidsbegrensningen på fem år skal oppheves, for å trygge familiene som har behov for større forutsigbarhet. Regjeringspartiene har sammen med KrF også vedtatt å endre reglene for gradering av pleiepengene. Årsaken er at enkelte foreldre har barn som er så syke at foreldrene alltid må stå i beredskap. De kan dermed ikke kan forventes og delvis være i arbeid, og skal derfor ikke ha avkorting i pleiepenger.

For Fremskrittspartiet er pleiepengeordningen svært viktig. Foreldre som opplever alvorlig og varig syke barn med store pleie- og omsorgsbehov skal slippe og bekymre seg for økonomi. De har mer enn nok med å ivareta sitt barn og familien. Både barna og foreldrene blir nå godt ivaretatt fremover.