Barn og unge bruker våpen for å få status

De siste par årene har politiet i Moss avdekket en rekke forhold hvor barn og unge har vært i besittelse av våpen og også brukt disse til å true med.