I krisepakken regjeringen la frem i januar, kom det 500 millioner kroner til kommunene for å opprette sommerskoletilbud til barn i grunnskolen. Pengene skal gå til nye eller utvidede tilbud. Målet er at flere barn skal få et sommerskoletilbud.

Skole-Norge har lagt ned en kjempejobb under pandemien. Men nedstengning og økt bruk av hjemmeskole har trolig ført til at en del elever har behov for å være mer sosiale, leke og skape nye vennskap, samt ta igjen tapt progresjon faglig.

Barn og unge har betalt en høy pris under koronakrisen. Elever har tapt mye verdifull undervisning og ikke fått deltatt på ulike sosiale arenaer. Mange barn har vært mye alene og trenger å få et sommertilbud som gir mestring, læring, utforsking og nye venner.

Jeg vil derfor etterlyse en sommerskole-garanti fra kommunene rundt i valgdistriktet. Det mener jeg barna i kommunene fortjener. Jeg synes vi kan kreve at pengene regjeringen foreslår faktisk går til gode sommertilbud til barna rundt omkring i landet. Vi har ikke råd til enda en sommer med avlyste sommertilbud, og nå kan heller ikke kommunene skylde på lommeboken.

Målet er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021. Det vil også bidra til at elever kan til å ta igjen tapt læring som følge av strenge smitteverntiltak i skolen i fjor og i år.

Kommunene kan inngå samarbeid med blant annet idrettslag, kulturskoler, foreninger og leirskoler, alt etter hva som passer de lokale forholdene.