At en barnehage går konkurs påvirker ikke bare barna, men også hele Moss. Akkurat i det sekundet jeg begynner å skrive dette leserinnlegget får jeg også en melding fra NRK om at barnehagestreiken opptrappes. Hvordan kan dette bli bedre? Barnehagen som nylig ble stengt beviser for meg at den nye regjeringen gjør livene til enkeltmennesket verre. Friheten blir mindre, og valgene vi gjør selv blir mer og mer kontrollert av staten.

Hvem er det som egentlig vil at kommune og stat skal styre hvert valg vi gjør i våre liv? Dette er et spørsmål jeg stiller meg selv hver dag. Det er kun jeg som vet hva som er best for min egen del. Private barnehager burde få mer støtte, det burde også bli billigere å ha barna i barnehagen slik at de mindre ressurssterke familiene også kan velge private tilbud. Unge Høyre mener at det er du som vet hva som er best for ditt barn, og derfor skal selvfølgelig ditt ord være det som veier tyngst i enhver avgjørelse.

Nå er det 90 barn i både Moss og Asker som står uten barnehageplass. Det betyr at det er omtrent 180 foreldre som nå må omrokkere hele sin hverdag i sannsynligvis lang tid fremover. Dette for å ikke snakke om de litt over 50 ansatte som hadde jobb i barnehagene. Hvordan i allverden skal Moss få så mange ekstra barnehageplasser når Norge allerede sliter svært med å tilby nok barnehageplasser?

Det er common sense at private aktører alltid strever etter å bli best for å kunne utvide sitt tilbud for å igjen få flere betalende foreldre. Privat barnehage tilbyr muligheter det offentlige kun kan drømme om. Det private åpner for miljøvennlig barnehage, livssynsbarnehager, og generelt bare et bedre barnehagetilbud. Det er kun kreativiteten som setter grenser!

Alle ting tar veldig lang tid i det offentlige, men det private får opprettet svært bra om ikke bedre tilbud på kortere tid. Konklusjonen min er at vi må gjøre det enklere for private aktører å drive barnehage. Med et stort ansvar som dette, så må det også medføre strenge retningslinjer for barnehagedrift. Siden kommune og stat aldri får fart på barnehageplassene må vi la de som genuint vil drive god barnehage få gjøre det. - Karl Fredrik Johnsen.