– Pengene styrer barnehagematen

Marie Skinstad-Jansen er
leder for Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Marie Skinstad-Jansen er leder for Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Debattinnlegg signert Kronikk Marie Skinstad-Jansen, leder for Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

DEL

Kronikk Det er et paradoks at det er moderasjonsordninger på oppholdsbetaling i barnehagen, men ikke på kostpenger. Dette slår negativt ut og fører til store forskjeller i kvaliteten på barnehagemåltidene. Dette må endres, mener FUB. I dag går over 90 prosent av barn mellom 1 og 5 år i barnehage i Norge. Flere av barnas måltider inntas i barnehagen og de har stor innflytelse på barnas matvaner, kosthold og helse.

Barnehageeier kan skape store forskjeller i kvaliteten på mattilbudet, avhengig av hvilket kostnadsnivå de velger å legge seg på. Det har med både budsjett- og personalsituasjonen å gjøre, i tillegg til eierform.

Flere kommunale barnehager har en lavere kostpris enn det mange private har. En konsekvens av dette er at foreldre med god økonomi kan «kjøpe seg til» et bedre mattilbud enn foreldre med lavere økonomiske forutsetninger. FUB er godt kjent med at praksisen er slik i mange av landets kommuner og barnehager.

Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for mat og måltider i barnehagen med mange og gode intensjoner. I ny Rammeplan for barnehager står det bl.a. følgende under kapittelet om Livsmestring og helse, tredje avsnitt og andre setning: «”Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.»

Videre står det under kapittelet om barnehagens fagområder og Kropp, bevegelse, mat og helse: «Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.»

Dette er gode intensjoner. Men i virkeligheten kan barnas matopplevelse i barnehagen blir svært forskjellig på grunn av varierte forhold. Det vil dessverre ofte være foreldrenes betalingsevne som påvirker kvaliteten på mattilbudet i den enkelte barnehage. FUB stiller derfor spørsmål ved hvordan barnehagene, som har så ulike forutsetninger, skal kunne oppfylle kravene i både direktoratets retningslinjer og rammeplanen for barnehagen.

FUB mener derfor at penger til kost bør inkluderes i oppholdsbetalingen, slik at eventuell avkortning eller moderasjon også virker på denne. FUB mener også at det bør fastsettes en nasjonal bestemmelse på kostpenger, slik at alle barnehager kan etablere en god standard som er i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.

Selv om det er familien som har hovedansvaret for barnas kosthold, mener FUB at barnehageeier har et profesjonelt ansvar for å legge til rette for at barn opplever gode og sunne måltider, matglede og matkultur i barnehagen.

For at tilbudet om mat og drikke skal bli mer likeverdig i dagens barnehager, mener FUB det må vedtas en nasjonal minstestandard til kostholdskompetanse og barnehagens kjøkkenfasiliteter. FUB mener at:

• Det må være et mer likeverdig tilbud på maten som serveres i barnehagene

• Kompetansen om matlaging og ernæring i barnehagen må styrkes

• Barnehagen bør tilby minimum ett ernæringsriktig måltid per dag

• Tilbudet av mat og drikke må ha grunnlag i Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

• Arbeidet med mat og måltider i barnehagen bør skje i nær forståelse og samarbeid med hjemmene.

FUB mener det er et paradoks at det er moderasjonsordninger på oppholdsbetaling i barnehagen, men ikke på kostpenger.

Vi mener det må inkluderes i oppholdsbetalingen, men det må gis rom for lokale tilpasninger for barnehager som eksempelvis har lokale mattradisjoner som en del av sitt pedagogiske tilbud.

LES OGSÅ: Denne Ekholt-barnehagen tar med barna fra ord til bord

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.