Svar til Tage Pettersen

Ikke alle har råd til å gi sine barn anledning til å drive med idrett og fritidsadspredelse. Foto: Geir Hansen

Ikke alle har råd til å gi sine barn anledning til å drive med idrett og fritidsadspredelse. Foto: Geir Hansen Foto:

Av
DEL

DEBATT«Foreldrenes økonomi skal ikke avgjøre om barn får drive med idrett eller ikke, derfor er vi nødt til å få ned kostnadene i barneidretten.» Dette er ikke an parole tatt ut i fra partiet Rødt sitt valgprogram, men Høyres Tage Pettersen (MA 1 juli ) som fra Stortinget melder at vi nå må bekjempe utenforskap hos barn av foreldrene med utfordrende økonomi. Videre sier Pettersen ; «Når vi leser om og hører at barn ikke får drive med idrett fordi foreldrene ikke har råd, kan vi ikke sitte stille og se på. Vi må gjøre noe med det. For at barn og unge skal oppleve mestring, vennskap og bli inkludert i samfunnet, er det viktig å ha mulighet til å kunne delta på fritidsaktiviteter». Vi i Rødt kunne ikke ha vært mere enige, for vi vet at alt for mange barn i Norge, og i Moss, står utenfor – uten muligheter for å delta i fellesskapet. Derfor gjentar vi løftet fra vårt valgprogram for de fire neste årene: Vi skal jobbe for å gi alle barn et gratis aktivitetstilbud!

For å oppnå dette målet foreslo vi i forrige budsjettrunde å legge inn 800.000 til dette, som en start. I tillegg sørget vi for å bruke 4,5 millioner kroner på å gi tilbake barnetrygden til de aller fattigste familiene i Moss. Høyre stemte, ikke overraskende, mot vårt budsjett forslag, (og vi stemte da heller ikke for deres som hadde satt av 250.000 kr til samme formål). Rødt har heller ikke fått støtte når vi har prøvd å reise debatt rundt den høye leien idrettsklubber og andre foreninger betaler i husleie til kommunen.

Pettersen kan fortelle at regjeringen skal sette i gang et pilotprosjekt som skal gi barn et «fritidskort». Kortet kan dekke deltakeravgifter til barns fritidsaktiviteter. Det er vel å bra som en pilotordning, men her sier det seg selv at det må mere vilje og mere penger på bordet. Legger vi til grunn at brukergruppen vi her snakker om, barn mellom seks og 18 år, teller ca. 800 000 personer i Norge, og så legger de 10 millionene regjeringen har tenkt å disponere til dette i potten, kommer vi ut med 1 kr til hvert barn i måneden. Det holder ikke, herr stortingsrepresentant !

Jeg er redd barna i kommunen ikke kan regne med å skjenkes noe medlemskap eller aktivitetstilbud av dagens regjeringspartier. Kampen om barns muligheter for deltagelse i aktiviteter vil stå i kommunen Moss, og når det skal stemmes til høsten bør Rødt være det soleklare valget for de som vil jobbe mot det stadig voksende klasseskillet i samfunnet vårt. Rødt vil sette dagens leieprisnivået til klubber og foreninger på dagsorden, og jobbe for en universell ordning der barn kan delta på et aktivitetstilbud gratis - fordi alle barn fortjener det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags