Gå til sidens hovedinnhold

Barnevern: Trygt og sikkert

Artikkelen er over 2 år gammel

DEBATT Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I rapporten «Hvis jeg var ditt barn – Om tvang i barneverninstitusjon», sier barnevernproffene at tvang bør reduseres og utøves kunnskapsbasert. Vi er enig i at den type fysisk tvang som ungdommene beskriver i rapporten ikke skal forekomme. Barneverninstitusjoner er et midlertidig hjem, der skal det være trygt.

Å skape trygghet for barn og voksne, samtidig som vi bruker mindre tvang, er et viktig satsningsområde for Bufetat. Våre institusjoner skal oppleves trygge og sikre for både ungdommer og ansatte. Barnets stemme, barnevernlov og rettighetsforskriften skal ivaretas, samtidig som ansatte skal ha et trygt, sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø.

De siste årene har vi utviklet faglige anbefalinger og et opplæringsprogram i trygghet og sikkerhet for alle ansatte i statlige barnevernsinstitusjoner. Opplæringen er tuftet på et solid kunnskapsgrunnlag der ungdom, forskning og praksisfelt har bidratt inn. Gjennom opplæringen lærer ansatte på våre institusjoner blant annet om alternativer til bruk av tvang. Temaer som stressmestring, forståelse av aggresjon, sikkerhets- og risikovurdering og rettighetsforskriften blir løftet frem. I tillegg er undervisningen relatert til forståelse for traumer hos barn og unge, og harmonerer godt med satsingen på traumeforståelse som grunnlag for miljøarbeidet i barneverninstitusjoner.

Som arbeidsgiver har jeg ansvar for at mine medarbeidere på institusjon vet hva de skal gjøre når det oppstår situasjoner som kan skade beboere eller ansatte. Derfor trener vi også på å avverge og å beskytte beboere og oss selv. Våre ansatte læres opp til å håndtere voldelige eller truende situasjoner der andre muligheter er prøvd eller åpenbart ikke fører frem.

I Bufetat, region østs institusjoner er antall tilfeller av dokumentert tvangsbruk redusert med nærmere 20 prosent fra 2017 til 2018. Vi får entydige tilbakemeldinger fra våre medarbeidere: denne tilnærmingen til trygghet og sikkerhet på institusjon skaper ro, nærhet og omsorg – også når ungdom har sterke uttrykk for sine vansker.

Vi har hittil gjennomført opplæring og trening av 1200 medarbeidere i Bufetat, og det vil bli satt i gang et forskningsarbeid knyttet til effekten. Vi er også i gang med å samle erfaringer fra barn og unge om tvangsbruk på institusjoner.

Vi ser frem til å fortsette vårt utviklingsarbeid i samarbeid med brukerorganisasjoner, forsknings- og praksisfeltet og ansattorganisasjonene. Det er i dette samarbeidet vi former trygge bomiljøer for ungdom som trenger både omsorg, endring og beskyttelse.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.