Ansatte truet, trakassert og oppsøkt hjemme – bryter loven med manglende oppfølgingsrutiner

Ansatte i barnevernet i Moss kommune har blitt utsatt for alvorlige belastninger i jobben, men arbeidsgiveren har langt ifra hatt et godt nok system til å ivareta dem som loven krever, slår Arbeidstilsynet fast.