I disse dager har Høyesterett forkastet anken til BBM. Hva det vil føre til, skal jeg hverken spå om eller ha noen mening om her. Jeg synes bare det er trist at "demokratiet" vårt gir den lille mann juling på denne måten. Slike avgjørelser kan gjøre det svært vanskelig å ta opp saker til domstolen når det er stat, fylke og kommune som er motpart. Det er bekymringsfullt og trist.

Som medlem av BBM har jeg lyst til å meddele følgende:

Jeg er innflytter til Moss, men våger ikke kalle meg Mossing ennå. Første gang jeg hørte om jernbanetraseen og stasjonsplassering i strandsonen, tenkte jeg at dette var en spøk. Jeg tenkte at en ny jernbane selvsagt skulle gå langs E6 med stasjon nær Mosseporten. Derfra kunne passasjerer bruke matebusser f.eks inn til sentrum. Det hadde vært en moderne, bærekraftig og fremtidsrettet løsning. Men alvoret gikk opp for meg etter hvert, og jeg ble medlem i BBM som hadde jernbanen som fanesak. BBM hadde gode forslag til alternative løsninger for spor og stasjon. De førte en kamp jeg ville delta i.

Og jeg er sikker i min sak. Slik traseen blir liggende er dette ødeleggende, ja tragisk for byen. I tillegg ligger store deler av traseen gjennom det verste kvikkleireområdet av byen. Men Bane Nor sa helt fra begynnelsen av at dette ikke var et problem, noe det har vist seg at det har blitt. Store deler av anlegget har stått stille i snart 1. og et halvt år nå. Men Bane Nor og Moss kommune tviholder på denne løsningen. Traseen var beregnet til å koste i underkant av 6 milliarder til å begynne med, men er nå estimert til nesten 18 milliarder. Og dette blir garantert ikke sluttregningen. Kvikkleira har skapt store problemer og enorme kostnader.

Ut av dette får Moss en jernbane som aldri vil oppnå kravene til en moderne Intercity bane. Løsningen blir mer lik strukturen for jernbane fra forrige århundre, og brukerne av tog får ingen vesentlig avkorting i reisetid. Og i tillegg blir sporene liggende i et stort kvikkleireområde. Bane Nor bedyrer at dette vil de klare, og at sikkerheten har prioritet 1, 2 og 3. Da må jeg spørre: Garanterer Bane Nor at det aldri vil gå et skred i traseen? Selv etter 5, 10, 30 år, ja i uoverskuelig framtid? Kan de garantere for folks sikkerhet når de kjenner rystelser i sine hus og hjem hver gang et tog passerer?

Jeg synes det er trist og lite fremtidsrettet at denne løsningen er valgt for å si det mildt. Og jeg synes det er direkte ødeleggende for byen. Og det sier jeg med mine "innflytterøyne" Politikerne sentralt tillater denne form for pengesløsing uten å stille spørsmål til Bane Nor. Det er trist. For meg ser det ut til at Bane Nor kan tillate seg hva som helst, uten at det stilles spørsmål. Tilliten til denne statlige pengeslukeren er nærmest ubegrenset ser det ut til. Unntaket er hos den vanlige kvinne og mann med sunt bondevett. Og dette gjelder ikke bare i Moss. Tilliten til Bane Nor er lav hos folk som er berørt av det statlige foretaket. Og personlig har jeg ingen problemer med å skjønne det.

Jeg regner med at stasjon og trase blir ytterligere forsinket, og atskillig dyrere enn 18 milliarder. Åpning før 2030 har jeg ingen tro på. Og at dette er et gedigent misbruk av skattebetalernes penger, er jeg ikke i tvil om. Derfor er jeg medlem av BBM.

Men jeg trives i Moss, og er lykjelig for at jeg bor på nordsiden av byen. Friluftsområdene er praktfulle, og de benytter jeg så ofte jeg kan. Så til slutt: Man må gjerne like/mislike dette innlegget. Men bare så det er sagt, jeg diskuterer det ikke, for mitt sunne bondevett sier at Moss har gjort århundrets bommert. Min spådom er at denne nye stasjonen om noen år blir nedskalert i beste fall til en lokal stasjon. Jeg håper BBM består og kjemper videre.