Beboere på Årvold ønsker støyskjerming

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LESERBREV Vi beboere på Årvold krever at Rygge kommune, Coop og Statens vegvesen snarest fullfører støyskjermingen av boligområdet mot anleggsprosjektet rundkjøring fv118/Årvoldveien i tråd med kommunestyrevedtaket om «best mulig støyskjerming».

Anleggsprosjektet går inn i et regulert grøntområde som er veldig viktig for skjerming av boligområdet både støymessig og visuelt. Det var alle parter enige om da kommunen i 2007 startet planleggingen av en rundkjøring som skulle betales av utbyggeren, den gangen NCC Eiendom. Gjennom en god medvirkningsprosess ble ønsket om å beskytte bomiljøet fanget opp og forstått. Det kommunale plan- og miljøutvalget (PMU) vedtok 26. januar 2010 en forsterkning til de allerede foreslåtte strenge miljøtiltakene i reguleringsbestemmelsene gjennom en tilleggsformulering og innstilling til kommunestyret om at «PMU forutsetter at det reguleres inn best mulig støyskjerming». Forsterkningen ble bekreftet gjennom kommunestyrets vedtak 20. juni 2013.

Et vedtak fra kommunens høyeste organ er bindende for kommunen, men da Coop overtok utbyggingsområdet i 2015, skjedde et taktskifte. Naboene opplever at Rygge kommune ble opptatt av å tjene utbygger Coop på bekostning av nabolagets miljøinteresser. Et forsøk samme år på rett og slett å unndra seg støyskjerming overhode, ble oppdaget av velforeningens styre og stanset av Statens vegvesen. Naboene ble ikke invitert inn i planlegging av støyskjermingen, slik de skulle vært, og ikke informert om resultatet. Vi merket oss at man endte med et anleggsområde som går svært langt ut over det regulerte området, men så positivt på det siden nyveikrav til støy dermed ville gjelde for et større område. Men der har kommunen sviktet oss.

Coop svekket sitt omdømme da de i 2016 benyttet seg av en formell feil fra kommunen og sette i gang tung anleggsvirksomhet til tross for rekkefølgebestemmelsen om støyskjerming før byggestart. Da lovet kommunen oss at de ikke skulle få åpne varehuset før støyskjermingen var på plass, noe som også går fram av rekkefølgebestemmelsene. Men utbygger kjørte sitt eget løp uten at kommunen grep inn, uten at berørte naboer ble involvert, informert eller formelt varslet. Administrasjonen har gang på gang gitt løfter som ikke er fulgt opp.

Da det ble åpenbart også for PMUs politikere at administrasjonen ikke hadde kontroll, vedtok de i april 2018 å be administrasjonen om «umiddelbart tiltak (stans i anleggsarbeidet) med sikte på å ivareta krav om å følge rekkefølgekravet i reguleringsplanen». Det valgte administrasjonen å se bort ifra, uten at det politiske miljø grep inn. Vi opplever at beboernes rettmessige interesser og kommunestyrets beslutning er satt til side gjennom en beslutning utenfor demokratiets og rettssystemets spilleregler der noen har «snakket sammen på bakrommet» for å ivareta utbyggers interesser. Det er ikke bygd støyvoller/skjermer som gir boligområdet som helhet best mulig skjerming. Det er ikke foretatt støymålinger på utsatte boliger som trenger kompletterende tiltak. Siden vegetasjonsbeltet i det regulerte grøntområdet er rasert mot Årvollveien, må utsatte boliger her tåle støy-, lys- og visuell forurensing av stort omfang. Mot fv. 118 lovet kommunen å skifte ut den gamle støyskjermen med en ny som gir langt bedre skjerming, men nå ser det ut til at den gamle støyvollen fra tidlig 80-tallet skal bli stående, slik at enkeltboliger blir liggende i rød støysone.

Vår tillit til det politiske system er svekket. Vi mener de politiske partiene i nye Moss snarest bør klargjøre hva de akter å gjøre for 1) å skjerme vårt bomiljø, og 2) å gjenopprette tilliten til at partiene faktisk ser det som en viktig oppgave å ivareta sine egne innbyggere.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.