Har ordføreren forstått?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

BYUTVIKLINGBystyrerepresentant Arild Svenson stilte spørsmål i siste bystyret om hvordan kommunen skal sikre befolkningens sikkerhet i neste valgperiode. Han hadde fornuftige forslag til tiltak som kunne forebygge mot farene som BBM har avdekket i anleggstiden for dobbeltsporet.

Når det gjelder rikets sikkerhet er AP og SV høye og mørke og truer med regjeringskrise, men i Moss avblåser ordfører Hanne Tollerud hele debatten med en kort redegjørelse. Hun mente at grunnlaget fra BaneNOR er dekkende. Hun tilføyer:

«Som byggherre har Bane Nor ansvar for å utarbeide SHA planer (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø). Oppstår det hendelser underveis så skal byggherre/tiltakshaver «revidere/oppdatere» SHA- plan gjennom en SJA (Sikker jobb analyse). Det betyr at de hele tiden må ha fokus på risikofaktorer uavhengig av hvor de er i byggeprosessen.»

BaneNOR har overtatt hele ansvaret for banetiltaket, men ifølge ordføreren, lover kun rutiner for å unngå skader på egne arbeidsfolk! Moss kommune sitter igjen med ansvaret for alle de andre som kan bli skadelidende av eksempelvis setningsskader, kvikkleireras, spuntveggkollaps, massive lekkasjer fra Vansjø, langvarig stenging av rundkjøringen ved Kransen, eller totalhavari av hovedtrafoen for Mosseregion. Kommunen har ingen påvirkningsmuligheter ovenfor BaneNORs interne rutiner, mens BaneNOR skal kun ivareta egne arbeidsfolk med eksempelvis evakuering i tilfelle krise. I følge ordføreren må kommunen gjette seg fram til tiltakene som kan være nødvendig for å berge resten av befolkningen.

BBM har dokumentert:

l Et enormt sprik mellom skadeomfang dokumentert i Ros analysen for dobbeltsportiltak datert mai 2016 opp mot konkurransegrunnlaget for forsikringsoppgaven datert mai 2018. En sammenligning viser at det har kommet 3 nye, store faremomenter som ikke ble omtalt av BaneNOR. Worst case skadeomfang er nå stipulert til å være minst 1000% større enn tidligere antatt.

l En sammenligning av Kvalitetssikringsrapport fra Veritas datert mai 2017 og ingeniørrapportene utarbeidet av BaneNOR og sist revidert des. 2017 viser at krav om tilleggsprosjektering vedrørende banetiltakets konsekvenser for områdestabilitet (dvs kvikkleirerasfaren fra Moss havn opp til Melløs stadion) ikke er innfridd.

l Både Norsk Geotekniske forening og NVE er betenkt over situasjon som har oppstått. De anbefaler at BBM skaffer egne konsulentvurderinger. Ordføreren er helt ubekymret og legger til: «Kommunens helhetlige ROS-analyse bygger på all relevant grunnlagsinformasjon bl.a. ulike tiltakshavers egne ROS-analyser inkludert BaneNors egne analyser av grunnforholdene.»

Det kan stå om livet dersom dette blir grunnlaget for oppfølging av beredskapsplanen for Nye Moss.

Til slutt skriver ordføreren: «ROS-analysen vil legge grunnlaget for en revidering av kommunenes beredskapsplanverk. Moss kommunes overordnede beredskapsplan oppdateres ved behov, og minst en gang i året. …... Beredskapsplanarbeidet er iht offentlighetslova unntatt offentlighet.”

BBM har forståelse for dette, men vil likevel begjære innsyn i de delene av beredskapsplanarbeidet som ikke omfattes av terrorlovgivningen. Dette inkluderer kommunens ROS analyser fra 2011 og 2015 og årlige revidering av disse fram til I dag. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags