Gå til sidens hovedinnhold

Hva med en god løsning?

Artikkelen er over 4 år gammel

Kronikk signert Jonathan Parker, leder i Bedre Byutvikling Moss.

Kronikk Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fire av byens arkitekter vil gjerne holde liv i vedtatt dobbeltspor med en ny løsning for Rv19.

Mange av oss i Bedre Byutvikling Moss vil ikke ha Bane Nors dobbeltspor. Våre 6500 følgere er opptatt av Moss sentrum og ser ikke poenget med å røre et byutviklingsluftslott sammen med bane, havneveg, fergeleie og containerhavn på byens sjøside, mens Moss sentrum går i stå. Byutvikling skjer på Mosseporten, Varnaveien, Triovingtomta, Verket og på tomta til Skomakergården.

Vi er enige med dem at det er viktig med en rask og god løsning på Rv19 for byens utvikling. Ved første øyekast virker deres løsning forlokkende.

De skriver:

”Tunnelinnslag ved Blinken vil medføre forslumming av et viktig sentralt område i byen som utgjør byens viktigste kontakt med kanalen og der all kommunikasjon mellom Jeløy og fastlandet vil foregå.”

Blir kommunikasjon bedre når de river rådhusbrua? Hvordan hjelper dette å hindre forslumming av området? Har de ikke oppdaget havutsikten fra rådhusbrua?

Tunnelinnslaget flyttes til Moss stasjon. Vil de forslumme sitt eget byutviklingsprosjekt med en rundkjøring ved Nye Moss stasjon isteden?

Deres Alternativ 1 er en litt mer detaljert utgave av noe som har versert lenge og som antagelig er vurdert av Statens vegvesen. Det er en fordel at deres nye rundkjøring under banen, er adskilt fra dagens rundkjøring ved kanalen, men lokaltrafikken som vil bruke tunnelen blir hindret som før, grunnet trykket fra fergetrafikken. Da er ulempen at:

l Rådhusbroen rives slik at de som ikke kjører inn i tunnelen tvinges ned til Storgata og Jernbanegata. Gående og syklende må uansett gjøre det samme, eller ta byens nye ”spansketrapp” videre opp i byen. Dagens rådhusbro er særdeles viktig, for å sikre gode forbindelser for funksjonshemmede, syklende, gående og busser til og fra Jeløy.

l Rundkjøringen deres må ligge ca fire meter under havnivå og vil utsettes for oppdrift, høyvannstand og havstigning på grunn av klimaendringer.

l Arkitektenes nye byutviklingsområde på Værla vil preges av tre åpne påkjøringsramper. Disse vil skape flere hindringer i tillegg til dobbeltsporet for kontakt mellom byen og Sjøsiden.

l Foreslått avslutning av Rv19 ved Nesparken innebærer enda en kulvert i løsmasser. Dette kommer i tillegg til kulvertene som Bane Nor og arkitektene foreslår på rivingstomtene i Nyquistbyen. Det vil si seks kulverter til sammen, ved innfartsveien, Kransen og mellom rundkjøringen ved nye Moss stasjon og Blinken, fergeleiet, havna og Skarmyra.

Deres Alternativ 2 bygger videre på alt 1, men fører rv 19 til Årvoll i likhet med løsningen som ble vedtatt i 1999 og så forkastet av Statens vegvesen. Løsningen ble vurdert på nytt i KVU for Rv19 nylig og forkastet på nytt.

I følge arkitektene vil den godkjente tunnelen ved Blinken ”innebære store utsjaktninger i Kransentraséen helt opp til Kjellerødgården gjennom et område der grunnforholdene etter all sannsynlighet består av løsmasser som vil kreve en lang kulvertløsning og riving av bebyggelse langs traséen. Hvordan trafikken skal kunne avvikles mens kulverten anlegges er uvisst.”

Alt dette skjer på grunn av arkitektenes forutsetning om at jernbanetraséen gjennom byen er fastlagt. Men er den det? Må ikke statsråden og stortinget bevilge pengene først?

Allerede i 1999 lagde Grøner AS et forslag til Rv19 fra Blinken til innfartsveien som var tilpasset langtunnelalternativet fremmet av Moss 2010. I motsetning til arkitektenes forslag viste Grøner at det var mulig å føre fergetrafikken til en rundkjøring, på sydsiden av Blinken og på høyde med Jernbanegata, uten riving og uten å hindre lokaltrafikken fra Jeløy over Rådhusbroen. Veien var planlagt slik at den kunne forlenges i tunnel under Kanalen og dermed betjene Jeløy og en fremtidig Oslofjordforbindelse med vei og bane i tunnel under Jeløy og i rørbro til Horten. Slik kan dagens Rådhusbro benyttes til biler, sykler, gående og kollektivtransport/beredskapsbiler mellom fastland og Jeløy, uhindret av fergetrafikken. Dette muliggjør en universell løsning for byens befolkning. Samtidig vil tunnelen sikre at den mest gunstige løsning på Oslofjordforbindelsen, der avstanden mellom E6 og E18 er kortest, kan gjennomføres uten negative konsekvenser for Moss, Jeløy eller Horten.

Samrøre har preget forholdet mellom administrasjon og de styrende partiene i Moss i denne saken. Istedenfor vanntette skott mellom politiske vyer og faglige vurderinger har prosessen vært styrt av et samrøre uten forstyrrende alternativer. Vi har klart å skaffe et grunnlag for et rasjonelt valg mellom to alternativer for dobbeltsporet gjennom Moss. Nå må Statens vegvesen følge opp ved å sikre tilsvarende alternativer for utforming av Rv 19. Alternativene bør underlegges en kvalitetssikring før iverksetting for å hindre nye feilskjær i byens utvikling.

Kommentarer til denne saken