Jo, vi kan få i pose og sekk i Moss

Alternativ plan: Daglig leder i Norsk Bane, Jørg Westermann t.v. i forbindelse med  leverte rapporten till Jonathan Parker (t.h.) i Bedre Byutvikling Moss i 2017.Foto: Helge Warberg-Knoll Bildetekst

Alternativ plan: Daglig leder i Norsk Bane, Jørg Westermann t.v. i forbindelse med leverte rapporten till Jonathan Parker (t.h.) i Bedre Byutvikling Moss i 2017.Foto: Helge Warberg-Knoll Bildetekst

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

KRONIKK Jørn Roald Wille benytter sin kronikk i Moss avis til å skape tvil om BBMs Myraalternativ ved å ty til nedsettende karakteristikker av Norsk Bane AS som enmannsforetak. Samtidig hevder Wille at «den ypperste fagkompetanse i Norge» har gjennomgått NBs rapport og konstatert at den er «basert på et meget tynt faktagrunnlag». I praksis viser han kun til en kronikk fra BaneNORs prosjektleder i Moss, Jarle Midjås Rasmussen den 3. november 2017.

Norsk Bane AS ble etablert i 2002 og har tett samarbeid med Deutsche Bane. Firmaet benyttes som sekretariat for Lyntogfora i flere fylker i Norge, og brukes som jernbanekonsulent i flere kommuner i Sverige. Norsk Bane svarte på Rasmussens angrep med kronikken Kan-det-tenkes-at-bane-nor-ikke-har-forstatt-alvoret?

Ovenfor Bedre Byutvikling Moss har BaneNOR aldri lagt skjul på at de ikke har vurdert andre løsninger enn traséen fra Sandbukta til en stasjon ved Moss havn og videre til Såstad. Likevel velger Wille å vektlegge prosjektleder Jarle Rasmussens synsing om en trase han ikke har utredet.

Rasmussen har rett i at Norsk Banes kostnadsanslag på 5,6 milliarder NOK +/- 40% ikke kan sammenlignes direkte med den totale kostnadsrammen på kr 9,2 mrd for BaneNORs prosjekt. Samtidig er enhetsprisene for alternativets delstrekninger oppgitt, uten at Rasmussen har trukket noen av disse i tvil. Ut fra dette er en kostnadsøkning på mer enn 40% og sluttpris høyere enn 7,8 milliarder NOK ganske usannsynlig.

Rasmussen benytter BaneNORs mislykkede prosjektstyring, med en uhørt prisstigning på 60% i løpet av 3 år, som bevis for at noe tilsvarende kan ramme Norsk Banes kalkyler! I Byggfakta august 2017, sa Rasmussen at dobbeltsporet ville koste 8 milliarder kroner. Tre måneder senere var kostnadsrammen økt til 9,5 mrd NOK og godkjent som salderingspost for 2017 i Stortinget! Dette vitner om at Rasmussen ikke kan betraktes som en helt troverdig kilde når det gjelder IC banens økonomi.

Ifølge Rasmussen er hovedbekymringen at byggestart må utsettes til 2023/2024 med Norsk Banes alternativ. Dette bekymrer ikke Ketil Solvik-Olsen som gjentar stadig at han gjerne kvalitetssikrer Myratraséen hvis bystyret ber om det. Statsråden vil ikke bygge IC banen på kvikkleire ifølge uttalelse til NRK Østfold den 04. juli, og kan komme til å stanse prosjektet i Moss hvis NVEs undersøkelser viser at forholdene er enda verre enn antatt. Dersom bystyret ber om det kan forberedende arbeid fortsette og kostnadene dekkes av staten - så hva hindrer oss?

Grunnforholdene fra Sandbukta til Myra er kjent fordi BaneNORs boreresultater og Norsk Banes enhetspriser gjenspeiler vanskelighetsgraden her. Det gjenstår noen usikre strekninger under Klostergata og ved Ørebukta som må sjekkes nærmere i en kvalitetssikring. En slik prosess, inkludert nødvendige grunnboringer kan gjennomføres i 2018 og må betraktes som en supplering av konsekvensutredningen som allerede foreligger.

Det er uansett påvist at Norsk Banes trasé inneholder en mye større prosent av tunnel i kjente fjellforekomster enn traséen til Bane NOR. Dette gjør at usikkerheten er mye mindre og at kostnadene og byggetiden blir garantert lavere. Ingenting som Rasmussen skriver motbeviser dette.

Hvis Myratraséen viser seg å være gunstigere enn BaneNORs løsning kan den medtas i den nye kommuneplanen for Nye Moss og vedtas som planlagt i juni 2019. Reguleringsplanen og tilstrekkelig prosjektering for Rv19 og Myratraséen kan fullføres i løpet av 2020. Norsk Banes prosjekt er ikke avhengig av innløsing av mange boenheter og kan igangsettes tidsnok slik at både stasjon på Myra og stamvei Rv19 (i tunnel under sentrum) kan ferdigstilles i 2027. Dette er tre år før dagens plan for ferdigstillelse av Rv19!

For hver dag som går blir ovennevnte fremdriftsplan forskjøvet i tid. På vegne av mossebefolkningen ber vi derfor om at kommunens politiske ledelse sørger for en innkalling til ekstraordinært bystyret i august.

Be om kvalitetssikring av Norsk Banes alternativ nå!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken