Det er Viken Teknologiklynge som har foretatt digitale mulighetsanalyser i bedriftene og funnet stor mangel på kompetanse.

– Vi begynte derfor å lete i hva som fantes av relevante etter- og videreutdanningssystemer, men fant ingenting. Dermed måtte vi lage vårt eget opplegg fordi vi ønsket å få hele bedriften i tale. Etter- og videreutdanningstilbud må treffe hele organisasjonen for å være effektiv, ikke bare toppsjefen, sier leder i Viken Teknologiklynge, Hans Bjørn Paulsrud.

Bedriftenes behov

Gjennom midler fra Kompetanse Norge ble det satt sammen en gruppe fra OsloMet, Campus Kjeller, Handelshøyskolen ved NMBU på Ås samt Høgskolen og Fagskolen i Østfold, for å lage et kursopplegg.

Ut fra intervjuer i bedriftene, har man så utviklet tre kursmoduler. Tirsdag var første samling i første modul under vignetten «Operativt forbedringsarbeid og digitalisert samhandling». Så vil det gå slag i slag utover høsten og langt inn i 2021.

– Det som er annerledes her er at det er bedriftens behov som står i fokus, og at kursproblematikken er sprunget ut fra bedriftene behov, og ikke noe som utdanningsinstitusjonene har pådyttet bedriftene, påpeker 1.amanuensis Gunnar Andersson ved Høgskolen i Østfold.

Andersson beklager at kurset ikke kunne ha starte ute på bedrift slik planene opprinnelig tilsa, men mente likevel man skulle komme godt ut av det.

– Vi presenterer ikke oppgaver hvor fasit står i boka. Dette handler om å drive operativt forbedringsarbeid på egen bedrift, sier han.

Kommer tett på

Professor Ronny Sannerud fra Oslo Met mente det viktige med kursopplegget var at man kom å tett på bedriftene.

– Viken Teknologiklynge er jo veldig aktiv, og dette er et opplegg godt forankret i industrien. Det er gjort en god jobb på forhånd, sa han om kurset som går for å være det første tilbudet som noen gang er gjort innen etterutdannelse i digitalisering, og som tar utgangspunkt i bedriftenes reelle behov. Så er da også utformingen av kursene rangert av UNESCO som et av verdens 10 beste etter- og videre utdanningstilbud.

Får perspektiv

Blant kursdeltakerne var Rikke Bergan fra Trosterud Mekaniske Verksted i Oslo. Som ung og nyansatt i en bedrift som kanskje ikke er helt modernisert, fant hun det både spennende og nyttig å delta på kurset i Moss. Det samme gjorde Ivar Risvik Johansen og Frode Pehrsen fra mossebedriften SEW Eurodrive som stilte med hele sju ansatte.

– Dette er nyttig. Her får vi tips og innspill, og kan sette ting i perspektiv. Tanken er jo at vi etterpå skal sette oss ned på bedriften og se på forbedringer i og mellom de ulike avdelingene, sier de to.

LES OGSÅ: Europeisk heder til bedriftsnettverk i Moss

LES OGSÅ: Vekker internasjonal oppmerksomhet