Bedro Nav for å kjøpe mat til barna

I snaue to år lurte en mann Nav for penger, for å kunne kjøpe mat til sine egne barn.