Gå til sidens hovedinnhold

Bekymret for utviklingen i prosjektet til Bane Nor, og hvilke konsekvenser det kan få for byen vår

Debatt

I likhet med mange andre i vårt område er jeg svært bekymret for utviklingen i prosjektet til Bane Nor, og hvilke konsekvenser det kan få for byen vår. Den 11. februar ble det arrangert et digitalt folkemøte hvor engasjerte innbyggere kunne stille spørsmål om ulike sider ved utbyggingen.

Birger Steffensen, som er prosjektleder for Bane Nor i Moss, redegjorde for arbeidet som var blitt gjennomført, og hvilke tiltak man så for seg kom til å bli nødvendige. Han informerte også om problemer som hadde dukket opp – spesielt knyttet til det relativt nye funnet av mer kvikkleire

Blant tiltak som skulle gjennomføres for å sikre området, fortalte Steffensen om en støttemur på 180 meter som de skulle bygge ovenfor Fjordveien. Dette ville bedre områdestabiliteten med ca.40%. Steffensen sa videre at Vegdirektoratets krav til tiltaket er en forbedring på 60%, og at de derfor må søke om tillatelse til det han betegnet som fravik, men han sier videre at det er i tråd med anbefalingene i rapporten. Steffensen fortalte at det var nesten umulig å foreta utbedringer i dette området som ga en økning av områdestabiliteten på minst 60%, og at det var årsaken til at de måtte søke om fravik. Slik jeg forstår det, er dette en søknad om dispensasjon for å kunne gjennomføre en utbedring som ikke tilfredsstiller Vegdirektoratets krav til sikkerhet.

I et bilde fra Steffensen sto det følgende: «Bane Nor setter sikkerheten først -alltid»

Jeg får ikke det helt til å rime med en søknad om å fravike det som er Vegdirektorats krav.

Vi har fått høre at vi må være «løsningsorienterte», og at vi skal lete etter «gode løsninger» for at prosjektet til Bane Nor skal kunne gjennomføres. Slik jeg kan vurdere det, er det spesielt lokalpolitikere fra Ap og Høyre som har tatt til orde for en slik holdning.

Jeg trodde at både politikerne og innbyggerne i Moss ikke hadde vært noe annet enn «løsningsorienterte» og lett etter «gode løsninger» de siste årene. Når det har kommet et krav eller en endring fra Bane Nor eller Statens vegvesen, har politikerne fra Høyre og Ap sagt at vi må bidra så godt vi kan, og at de forstår at ting kan endre seg.

Hvor har det brakt oss? Man kan argumentere for at Moss ser ut til å få en ny stasjon i motsetning til f.eks. Fredrikstad eller Sarpsborg, men med respekt å melde tror jeg det har mye mer med andre forhold å gjøre enn at våre politikere har hatt mer gjennomslagskraft enn sine partifeller i nabobyene.

Det har vært advart mot aksjoner og protester fra politikere fra Høyre og Ap og blitt sagt at det vil hindre at vi får gjennomført de store prosjektene i Moss. «Gode løsninger» og «løsningsorientert» har vært gjennomgangstonen.

Men politikere fra Ap og Høyre har ikke alltid vært slik. Jeg husker godt den gang John Erik Eriksen fra Høyre og Erik Roth Nilsen fra Ap gikk i spissen for en gå sakte-aksjon over fotgjengerovergangene i Moss. De protesterte mot fergetrafikken og de store konsekvensene den hadde for byen.

Mange år er gått. Fergetrafikken har vokst kraftig, og problemene knyttet til den er blitt stadig større.

Når er nok, nok?

Jeg forstår at mange av politikerne i de to partiene, som har brukt mye tid og krefter på å fremme byens interesser, vil oppfatte det jeg skriver som både urettferdig og usant. Men nå er vi avhengige av at politikerne fra Høyre og Ap gir klar beskjed til Bane Nor at NEI; vi aksepterer ikke at man fraviker krav til sikkerhet, og NEI; Fjordveien skal ikke stenges i byggeperioden. Denne gang får det bli opp til Bane Nor å være «løsningsorientert» og finne «gode løsninger».

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.