Navn: Benedicte Thømt (22)

Hvor: Moss

Jeg har alltid visst at jeg skulle jobbe med mennesker. Etter at jeg var ferdig med idrettslinja på videregående skole jobbet jeg ett år med barn før jeg startet å studere spesialpedagogikk. Jeg sjonglerte to deltidsjobber i en optikerforretning og på en skole ved siden av studiet.

En dag så jeg en stillingsannonse fra Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB) som søkte etter feiere. Jeg søkte. Ble kalt inn til intervju både én og to ganger – og fikk jobben!

Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til når jeg søkte på jobb her, jeg hadde aldri vært på et tak før for eksempel. En del av jobbintervjuet gikk ut på å være med en feiersvenn ut på en feiing og et boligtilsyn. Etter det var jeg rett og slett solgt, det var kjempestas. Jeg er stolt og ydmyk over at jeg får lov til å jobbe på en arbeidsplass med så mange dyktige og erfarne folk!

Brann- og feieryrket er mannsdominert, men passer perfekt for oss kvinner også. Jeg angrer ikke i hvert fall ikke et eneste sekund på at jeg endret retning på yrkeskarrieren og håper at enda flere kvinner tør ta sats inn i yrket vårt.

Det jeg liker best med jobben min er muligheten jeg har til å hjelpe og veilede andre. Ingen dager er like, så en kjedelig dag på jobben har jeg vel aldri hatt. Som person er jeg en rastløs type som liker at det skjer litt, derfor passer denne jobben meg ypperlig. Det er varierte arbeidsoppgaver og stadig nye ting man erfarer.

Det er spesielt på boligtilsyn at jeg møter mennesker i forskjellige livssituasjoner. Da er det givende å snakke om faget mitt og komme med gode tips og råd! Brannforebyggere har mye kunnskap om bygningskonstruksjon og bygningsmaterialer, og kan blant annet beregne hvordan ildsted, skorstein og ventilasjon fungerer sammen.

Arbeidet innebærer eksponering av flere ulike risikofaktorer, blant annet sot, forbrenningsgasser og støv. Yrket innebærer også en del arbeid i høyden, noe som betyr fare for alvorlige fallulykker. Det er risiko involvert i jobben min, derfor er det viktig å ha kunnskap om helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det er et omfattende regelverk å forholde seg til på dette området, med klare og tydelige prosedyrer og god oppfølgning.

Jobben min

Navn: Benedicte Thømt (22)

Firma: Movar/Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB)

Rolle: Feierlærling

Hvor: Brannstasjonen i Moss, Tykkemyr

Hva slags type yrke bedriver du: Risikobasert tilsyn og feiing av fyringsanlegg

Visste du at: Feierens yrkestittel er endret til brannforebygger. Feierne er en yrkesgruppe med lange og stolte tradisjoner. Yrkestittelen har vært kalt for feier i godt over 300 år. Alle feierens oppgaver – enten det er tilsyn, feiing av fyringsanlegg eller veilednings og informasjonsarbeid har som formål å forebygge brann. Derfor vedtok Kunnskapsdepartementet i 2020 at yrkestittelen er endret til brannforebygger.

Brannforebyggere gjør så mye mer enn å feie skorstein og gå tilsyn på fyringsanlegg. Vi tar vare på innbyggerne, og har god fagkunnskap om brannforebygging.

Det er ikke bare ute i felt at vi kommer i kontakt med byens innbyggere. Det hender vi får inn noen telefoner fra innbyggere som har fyringsproblemer. Da er det utrolig gøy å være med å bidra til at de får løst problemet med god oppfølgning, enten om det er undertrykk eller dårlig trekk i boligen, eller om de fyrer med fuktig/dårlig ved. Man sitter igjen med en god følelse i etterkant når innbygger er trygg og fornøyd med tjenesten vi leverer.