Bettina fra Moss blir sjef for store jernbaneutbygginger

– Jeg er både stolt og veldig glad for å få denne tilliten og dette ansvaret. Dette blir spennende, sier Bettina Sandvin (51).