NMF øst er opptatt av resssursbruk og har merket seg de vidløftige planene om et nytt bibliotekbygg i Moss, et bygg som ville kostet flere hundre millioner kroner å bygge. Vi har og merket oss at blant annet Høyre tidlig var ute og flagget et syn i retning å bruke det en har. i forlengelsen av dette vil jeg blant annet spille inn følgende;

eksisterende bygg er på mange måter ideelt om en omorganiserer etasjene og legger barneavdelingen nede og flytter stille avdelingen opp på 3. plan. Når det gjelder den høye husleien burde biblioteket være herre i eget hus og kjøp av disse etasjene burde vurderes, iallefall må en reforhandle husleien da den er for høy slik den er fremstilt i saken tidligere. Kulturskolen må ikke være i samme bygg, og kan lokaliseres i et tomt lokale i byen, kanskje kan en se nærmere på det gamle bygget til Moss Avis? Et steinkast unna dagens bibliotek.

NMF øst mener den prosessen som nå etter sigende foregår og som koster flere millioner skattekroner bør avlyses og en avklarer bruk i eksisterende lokaler med modifikasjoner.