Gå til sidens hovedinnhold

Bidrar kommunen til økt arbeidsledighet?

Kronikk

Kommuneplanen for nye Moss kommune er ennå ikke vedtatt. Mye tyder på at sluttbehandlingen vil bli utsatt nok en gang. Dette betyr at regulering og utbygging av nye utbyggingsområder er satt på vent. I tillegg går den kommunale behandlingen av allerede igangsatte regulerings- og byggesaker tregt. Det meldes om at flere byggeprosjekter har stoppet opp i påvente av kommunal behandling.

Dette fører til at både konsulent- og håndverkerfirmaer må permittere eller si opp ansatte. Samtidig har korona-pandemien ført til stor arbeidsledighet i landet – og staten pøser på med penger for å holde hjulene i gang.

Kommunen har også et ansvar i disse vanskelige tider. Det er viktig for sysselsettingen at plan- og byggeaktiviteten ikke stopper opp. Dette er en stor bransje med mange ansatte.

Ved utgangen av september var 15.500 personer med yrkesbakgrunn innen bygg og anlegg registrert som arbeidssøkere hos NAV. Det utgjør hele 7,1 prosent av arbeidsstyrken. Da er det ikke tatt med permitterte og oppsagte konsulenter innen bygg- og anlegg. Dette er langt høyere enn nåværende arbeidsledighet samlet sett i landet.

Kommunen må nå sørge for å få vedtatt ny kommuneplanen. Videre må den kommunale behandlingen av regulering- og byggesaker prioriteres høyere - slik at plan- og byggevirksomheten ikke blir forsinket mer enn nødvendig.

I den vanskelige arbeidsmarkedssituasjon vi nå har her i landet, så er det viktig at kommunene – også Moss – bidrar til at byggeaktiviteten ikke blir forsinket av byråkratisk eller politisk sendrektighet.

Når det gjelder kommunens bidrag til å styrke og sikre sysselsettingen, så savner jeg et større engasjement hos våre folkevalgte. Det politiske engasjementet for å sikre sysselsettingen i enkeltbedrifter i Moss er stort. Det samme engasjementet bør også gjelde de mange små og store bedrifter som er avhengig av administrative og politiske vedtak som bidrar til å skape jobber.


Den administrative og politiske ledelsen bør orientere oss innbyggere og næringsdrivende om årsakene til liten fremdrift i behandlingen av plan- og byggeprosjekter i Moss. Hjemmekontor for kommunalt ansatte som følge av koronapandemien kan ikke være forklaringen. Dette har ført til færre møter – og dermed burde vi forvente raskere behandling av plan- og byggesaker.

Plan- og byggebransjen bør også nå formidle til kommunen de utfordringene de opplever som følge av kommunens «langsomme» plan- og byggesaksbehandling. Men jeg skjønner at de er tilbakeholdne med å fremme slik kritikk. Det kan «straffe» seg å kritisere byggesaksadministrasjonen og politisk ledelse. De vet så inderlig vel at det å ha et godt forhold til kommunens saksbehandlere og politikere er avgjørende for å få sakene sine godkjent. Dette er dessverre en egen problemstilling som utfordrer både demokratiet, likebehandling og rettssikkerhet.

Saken om utbyggingen av det overbygde «havnelageret» til Rockwool viser at rask kommunal saksbehandling er mulig. Men her var kommunen selv en part i saken!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.