Foreslår å heve alderen for helseattest for å kjøre bil til 80 år

ØNSKE: Statens vegvesen og Helsedirektoratet ønsker å heve aldersgrensen for obligatorisk helseattest for  førerkort fra 75 til 80 år.

ØNSKE: Statens vegvesen og Helsedirektoratet ønsker å heve aldersgrensen for obligatorisk helseattest for førerkort fra 75 til 80 år.

Statens vegvesen og Helsedirektoratet foreslår å heve alderen for obligatorisk helseattest for å kjøre bil fra 75 til 80 år.

DEL

I dag er det rundt 60 000 over 80 år med førerkort. 2030 vil tallet være rundt 250 000.

– Selv om det er flere eldre som kjører bil, har antall drepte eller skadde eldre gått ned. Dagens 75-åringer har lang erfaring med å kjøre i moderne trafikk i forhold til de som er ti-tolv år eldre. Dette, sammen med at vi lever lenger og er friskere, gjør at vi foreslår å heve aldersgrense for krav om helseattest til 80 år. Etter fylte 80 år er det nemlig en markant øking i antall ulykker, sier Bodil Rønning Dreyer, direktør for trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen.

Hun legger til at utviklingen må følges nøye, slik at en kan endre krav dersom det blir flere ulykker eller folkehelsa blir enda bedre.

Arbeidsgrupper har gått gjennom aktuelle forskningsrapporter og -artikler i tillegg til litteraturstudier.

I tillegg til å heve aldersgrensa, er det vurdert alternativ som egenerklæring, informasjon/bevisstgjøring av eldre bilførere og praktisk kjørevurdering.

– Det er ikke bare alderen i seg selv som svekker kjøreevnen, det er helseproblemer som gir økt risiko. Det bør derfor utvikles bedre system for å luke ut eldre som eventuelt bør miste førerkortet, sier Dreyer.

I tillegg minner hun om at helsekravet gjelder for alle førerkortinnehavere uansett alder, selv om det bare er eldre eller de med svekket helse som må få utstedt egen helseattest.

Forslaget er nå oversendt Samferdselsdepartementet for vurdering.

Artikkeltags