Årets førsteklassinger i Moss, Rygge, Vestby, Våler, Råde og Hobøl

21. august 2018, kl. 18:15

Denne uken er Moss Avis rundt på alle skoler i mossedistriktet og fotograferer førsteklassingene. Albumet oppdateres fra dag til dag. Alle bildene kommer også på trykk i papirutgaven. Vi gjør oppmerksom på at navning av bilder er gjort etter hver enkelts skoles eget ønske. Ønsker du bilde av din førsteklassing? Kontakt oss og si hvilken skole det dreier seg om: internett@moss-avis.no (bildefil kan sendes gratis på epost til privat bruk).