Hun ble innsatt som ny biskop i Borg i april. Nå reiser hun rundt for å gjøre seg kjent med menighetene, råd og staber, og noe av arbeidet som gjøres lokalt.

Under besøket her vil hun blant annet får en omvisning og orientering om arbeidet ved Nasjonalt flyktningmottak i Råde.

Dessuten vil hun få komme på besøk og møte ungdom og lærere ved Tomb Videregående skole, der hun selv har større deler av oppveksten og selv vært lærer.

Åpen konsert

På kvelden blir det en åpen konsert (og allsang) med Åshild Skiri Refsdal og Ellen Marie Carlsen i Rygge kirke.

I løpet av kvelden vil Trygve Nordby ha en «sofaprat» og la oss bli kjent med den nye biskopen.

Besøket avrundes med kirkekaffe på Kirkebakken eller i kapellet.