Norge har de laveste klimagassutslippene på 28 år. Dette har ikke skjedd av seg selv, men under Erna Solbergs ledelse. Sist uke kom FN med en ny klimarapport, den konkluderer med at klimaendringene går fortere, de er mer ekstreme og noen av trendene er irreversible. Høyre er garantisten for en klimapolitikk som fungerer, og vi har gjennom åtte år vist at vi kan få ned utslippene.

I regjering har Høyre ført en offensiv og realistisk klimapolitikk, der innovasjon, utvikling og internasjonalt samarbeid er de tre hovedpilarene. De siste åtte årene har vi lagt opp til en storsatsing på elbiler, vi har satset på grønn skipsfart og gjort det lønnsomt å ta klimavennlige valg. Vi satser på store prosjekter som verdens største flytende havvindpark og CO2-fangst og -lagring. Gjennom Enova har vi for eksempel gitt støtte til elektrifisering av Bastøfergen og elektrifisering av produksjonen til Rockwool i Moss.

Norge kan ikke løse klimakrisen alene, vi er nødt til å ha resten av verden med oss. Vi er nødt til å ha med EU, og Høyre har de siste åtte årene styrket det internasjonale klimasamarbeidet. Til klimatoppmøtet i Paris sendte vi inn et krav om at Norge skal kutte mellom 50 og 55% av klimautslippene våre. I desember 2020 fulgte EU opp, og nå er vårt krav EUs krav: EUs klimagassutslipp skal kuttes med 55% innen 2030.

Skal vi en dag klare oss uten oljen, er vi nødt til å si ja til alternativene i dag. Flere av partiene på rødgrønn side har som sin eneste løsning å legge ned olje- og gassnæringen, og de sier samtidig nei til havvind, vindkraft og kraftsamarbeid med utlandet. Høyre er partiet som sier ja til å bruke oljenæringen for å omstille til en grønn, fornybar næring, samtidig som vi vil ta i bruk alle gode krefter, og alle gode ideer i klimaets tjeneste.

Gründerne spiller en viktig rolle. Høyre anerkjenner at produktene, utdanningene og jobbene vi trenger for å løse klimakrisen ikke nødvendigvis finnes i dag. Derfor må staten stille opp med et godt virkemiddelapparat, og bidra med sin innkjøpskraft. De rødgrønne ønsker statlige selskaper til for eksempel hydrogen. Dette på tross av at vi allerede har private aktører som gjør det godt internasjonalt. Vi i Høyre vil heller bruke skattekronene våre på å bygge opp forskning og innovasjon, istedenfor å opprette statlige konkurrenter til allerede velfungerende private selskap.

Så da gjenstår spørsmålet: Skal vi virkelig overlate styringen av klimapolitikken til en venstreside der klimapolitikken i hovedsak baserer seg på å legge ned olje- og gassvirksomheten? Eller skal vi ha stø kurs mot å nå klimamålene i Parisavtalen gjennom innovasjon, nye arbeidsplasser, internasjonalt samarbeid og gode statlige intensiver? De siste åtte årene har vi kuttet klimagassutslippene og stimulert til ny og spennende teknologi – samtidig.

Stem på Høyre for en klimapolitikk som virker når du velger din stemmeseddel.