Mer interessant enn forslag fra hvermannsen er vel hva utrykningsetatene selv mener om å kjøre utrykning over Kanalbrua i rush-trafikken. Blir de hindret og/eller stående fast, eller viker trafikken greit tilside og gir plass ? Har blålysetatene testet dette ? Er ikke så sikker på at det trengs egne varsligstiltak som foreslått i innlegget.