Moss kommune har fornyet og utvidet den historiske Munch-vandreruten med nye skilt fra Jeløy og inn i Moss sentrum. Munch-ruten åpner lørdag 6. mai. Da kan man bli med og gå i Munch sine fotspor, og lære om hans kunst og om Mossehistorie.

Oppmøte er på Grimsrød gård 6. mai klokka 12. På vandringen blir publikum invitert til å ta del i Munch, kunsten og lokalhistorie. Teatergruppa «Snakk om teater» vil underholde på Grimsrød, Kanalparken og i Kirkeparken.

– Edvard Munch var en kjent skikkelse i bybildet i Moss i 1913–16. Han hadde sine faste rutiner og la ut daglig på sin faste vandring, nedover alleen fra Grimsrød, antakeligvis bortover Bråtengata, over kanalbrua fra Jeløy og til jernbanestasjonen der han kjøpte tidsskrifter og aviser, sier byantikvar Trine Syvertsen.

Hun er formidler på vandringen sammen med kunstrådgiver Arnt Fredheim.

– Ruten består av til sammen 11 skilt. Skiltene har tekst om Munch, lokalhistoriske bilder fra Moss og bilder av Munch sin kunst. De har også fått digitalt innhold, og kunstneren Ole Lislerud har laget en film til hvert skilt, forteller Syvertsen.

Skiltene er tekstet både på norsk og engelsk og har QR-koder med aktuelle lenker.

Se videoen Moss Avis laget om turstien «I Munchs Fotspor» i 2014:

VIDEO: Turstien «I Munchs fotspor» starter ved Moss jernbanestasjon og går via Grimsrød og ut i Søndre Jeløy landskapsvernområde. Langs stien står det fem infotavler med tilknytning til Edvard Munchs kunstverk fra Jeløy. Han bodde og arbeidet på Grimsrød gård i perioden 1913-1916. Vi har også lagt inn en avstikker opp på Reieråsen og utsiktspunktet «Tittut». Her har du storslått utsikt til Reierbukta og Alby med Galleri F15. Et unikt kulturlandskap med jorder, steingjerder, parker og skog.