Blinket med lysene og kjørte aggressivt gjennom tre kommuner