Gå til sidens hovedinnhold

Blir vi holdt med godt snakk?

Artikkelen er over 1 år gammel

DEBATT Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Planprosessen med RV19 er etter hvert blitt vanskelig å forstå.

Det har vært mange, både administrative og politiske møter om saken. I utgangspunktet arbeidet vi med en bypakke, men etter at NTP (nasjonal transportplan) bare inneholdt RV19 (riksvei 19 går fra Mosseporten til og med ferjekaia), besluttet vi politisk å forsere arbeidet med veien. KVU (konseptvalgutredning) ble utarbeidet og SVV (Statens vegvesen) laget en mulighetsvurdering.

Hvor står vi nå, og veien videre

Den viste at kostnadene ble for høye. Grunnlaget for disse beregningene ble aldri fremlagt. Politisk ble vi nå opptatte av at SVV og Bane NOR sammen skulle finne krysningspunkt for vei/bane. Vi fikk flere bekreftelser på at man hadde dette tilnærmet klart.

Ønsket var at kryssingen av veien, skulle være under banen. SVV sto også fram i avisen, 18. juni i 2018, sammen med Bane NOR.

Krysningspunkt

Da oppfattet vi at området ved Kransen ville bli krysningspunkt, og at den nordgående løsningen mot Mosseporten fortsatt var aktuell. På direkte spørsmål i Stortinget, fra Siv Henriette Jacobsen fra Arbeiderpartiet, den 22. oktober 2018, svarte samferdselsministeren at det i 2019 budsjettet var prioritert midler til reguleringsplaner på delstrekninger av rv. 19 i Moss. Også Stortingets transport-komité, har hatt merknader om at kryssingen bør utføres i forbindelse med jernbaneutbyggingen.

Nytt forsøk på å få statsråden til å stoppe utredning av riksvei 19 gjennom Rygge

SVV besluttet å se på andre løsninger, gjennom silingsrapporten som vi nå er blitt kjent med. Parallelt har SVV også brukt tid, nærmere bestemt ett år, på å vurdere alternative løsninger for ny ferjekai.

Konklusjonen ble, at på det nåværende stadium velger de dagens løsning. Dette lå åpenbart i kortene fra start. En eventuell flytting ligger ikke inne i NTP, og krever en egen prosess. Slik jeg ser det, er planleggingen av veien blitt ett år forsinket. I det som til nå er presentert fra silingsrapporten, (den kvalitetssikres omtrent daglig i flg. SVV) er det aller verste at jeløytrafikken ikke er med i planene. Nå sier riktignok SVV at den kan kobles på senere. Men slik jeg oppfattet SVV i Miljøløftets (tidl. Samarbeidsavtalen mellom Moss/Rygge/fylkeskommunen/SVV/Bane NOR) siste møte: Må veien være fire-felt hvis Jeløytrafikken skal med. Det vil være i strid med miljømålet om nullvekst i lokaltrafikken!

På tide å gi et tydelig signal!

Utelatt

Mao. kan det bety at vi i verste fall får presentert et forslag til planprogram hvor jeløytrafikken ikke er med.

I tillegg har SVV allerede gitt tilbakemelding om at de ikke vil ta hensyn til kommunestyrevedtaket om å forkaste alternativet over kulturlandskapet i Rygge. Heller ikke en løsning nordover mot Mosseporten er med. Hva tilsier at vi må finne oss i dette?

Etter min mening er vi verken administrativt eller politisk klare nok ovenfor statlige og regionale myndigheter. Jeg har et par eksempler fra andre kommuner: Drammen har utfordringer tilsvarende våre. De har regulert RV36 som skal krysse under fremtidig nytt dobbeltspor. De har ingen finansiering, (Drammenspakka ble som kjent forkastet i årets valgkamp) men søknad om fylkes- garanti ble behandlet i fylkestinget forrige uke. Tanken er at de også bl.a. skal få lokale næringsbidrag. Fra Larvik er det oppslag i TVs nyhetssendinger daglig, om at de har 14–15000 biler gjennom sentrum hver dag. Dette vil pågå noen få dager. (Jeg vet selvfølgelig at det har vært et steinras på E18). Her i Moss legges det opp til at vi skal ha mer enn 20000 biler gjennom byen hver dag de neste 10 årene! Deretter skal det ta fem år (fra 2028-2033) å bygge tre km vei! For å involvere flere i planleggingsprosessen, prioriteres det nå å involvere ungdom. I utgangspunktet et positivt tiltak, men de som er ungdom i dag, er ikke ungdom i 2028. Hvem kan ta grep her? Det må være styringsflertallet m/ordføreren. Hun vil garantert få flere enn meg til å heie på seg.

Kommentarer til denne saken