Vi som har riksmål/bokmål som hovedmål, kan lære noe av nynorskfolk. De er flinke til å verne om og pleie målformen sin. Bokmålsfolk, derimot, tar språket sitt for gitt. Det burde de ikke. Tvert imot burde de få øynene opp for at også flertallsmålformen og den mest utbredte varianten av norsk er under press. En stor rapport fra Språkrådet roper varsko om hvordan globalisering, press fra engelsk, innvandring og teknologiutvikling skaper nye utfordringer for språkets posisjon.

Nettopp derfor har vi oppfordret til en bred språkdugnad i alle samfunnssektorer og på tvers av politiske partiskiller. Nå handler det ikke om strid mellom målformer og ordformer, men om selve det norske språkets fremtid i en globalisert verden.

Det betyr at vi må slutte med vanetenkningen som får oss til å avgrense språkspørsmål til kultursektoren. Selvfølgelig angår språket hele samfunnet; vi bruker det alle hver eneste dag. Likevel blir viktige språkproblemer underkommunisert. For eksempel var det en finsk håndverker som først gjorde meg oppmerksom på hvor farlig det kan være på norske anleggsplasser fordi bygningsarbeidere ikke har et felles språk å kommunisere på. Lignende språkproblemer er også velkjent innen helsesektoren. Dette er ikke overraskende når vi vet at de ca. 370 000 innvandrerne fra EU/EØS-land hverken har rett eller plikt til norskopplæring. Her må både arbeidslivets organisasjoner og myndighetene gå sammen om å finne løsninger.

Heldigvis har vi fått en bred forståelse for hvor viktig god norskopplæring er for integreringen av innvandrere. Det demrer også for nordmenn at språket vårt, vår identitet og viktigste kulturverdi, står overfor andre utfordringer enn dem vi har vært vant til å bale med. For eksempel at YouTube er vinneren i mediebruken blant ungdom mellom 12 og 17 år, og på YouTube er det engelsk som ruler.

Det er slike utfordringer vi nå må stå samlet for å møte. En forutsetning er da at vi viser gjensidig respekt for hverandres målform. Dessverre henger noen ennå igjen i forrige århundres språkstrid og mener f. eks. at riksmål/bokmål er for dansk.

Det er på høy tid å parkere slike vrangforestillinger. Dagens flertallsmålform har vært morsmål og språklig identitet for nordmenn gjennom mange generasjoner. Kanskje bokmålsbrukere er blitt for slappe av medgang. Men nå er språket i fare! Bokmålsfolk burde engasjere seg mer for morsmålet sitt og slå ring om det, for godt norsk kommer ikke av seg selv.