Gå til sidens hovedinnhold

Har fått klarsignal for å bygge i tolv etasjer på Høyda

● Protestene er avvist ● Starter boligsalget i slutten av august

Artikkelen er over 6 år gammel

Enata AS har fått ja til å bygge i tolv etasjer på TrioVing tomta. Salget av leiligheter starter rett etter sommerferien.

Nå har detaljreguleringen for den storstilte utbyggingsplanen for den tidligere TrioVing-eiendommen blitt klubbet igjennom i teknisk utvalg.

Der var det kun partiet Rødts ene represtant som protesterte mot planene. Alt tyder derfor på at dette blir vedtatt med et stort flertall i bystyrets møte den 15. juni.

Frontfigur i Enata Eiendom AS, Espen Klevmark, er fornøyd med politikernes behandling av saken.

– Dette er veldig positivt for oss. Vi har jobbet for å få gjennom sluttbehandlingen av denne detaljreguleringen for boligdelen av Rosenvinge Park.

Lokker med salgsstart

– Nå har vi kommet så langt at vi kan starte salget av de første leilighetene rett etter sommerferien. De blir lagt ut for salg den 25. august, påpeker Klevmark.

Totalt er det planlagt 284 boliger på eiendommen. Det omfatter ett høyhus på tolv etasjer, fire høyhus på åtte etasjer, fem blokker på fire til fem etasjer og fem småhus.

Rygge kommune og flere naboer har protestert mot høyden på boligprosjektet. Fylkeskommunen har også vært skeptiske.

Ifølge kommunalsjef Jens Terkelsen er forslaget derfor justert, slik at den tunge bygningsmassen mot nordvest i parken nå er trukket mer mot sør.

Dermed økes også avstanden til villastrøket i Ryggeveien.

– Dette betyr jo også at atkomstområdet mellom kan få et grønnere og åpnere preg, påpeker Terkelsen.

Sikrer grøntområder

Espen Klevmark påpeker at grepet med varierende høy og lav bebyggelse har vært et bevisst grep fra arkitektenes side.

– Det er kun 1/3 del av eiendommen som blir bebygd med høyhus. Men her får vi de fleste leilighetene. Denne måten å bygge på er med å sikre større grøntområder rundt bygningene.

– Vi er opptatt av å ta vare på den flotte parken og mange av de store trærne der. Det skaper en flott ramme rundt dette fremtidige boligområdet, presiserer han.

Lite begeistret

Plan- og miljøutvalget i Rygge kommune har ikke vært begeistret for alle sider ved dette prosjektet.

I sin uttalelse har de folkevalgte i nabokommunen etterlyst et bedre veisystem og bedt om at høyden reduseres betraktelig. Hvis ikke frykter Rygge politikerne at byggene vil fremstå som svært dominerende og fremmedartede sett fra både sjøen og Rygge.

Fylkesmannen har også poengtert at en så høy bebyggelse krever en god estetikk, slik at prosjektet blir et positivt bidrag til bylandskapet.

Statens vegvesen har underveis i prosessen etterlyst bedre trafikkanalyser. Det har Enata nå levert og etaten har derfor trukket sin innsigelse.

Kommentarer til denne saken