I 1. kvartal satte OBOS i gang bygging av 431 boliger og har nå 7.402 boliger under bygging til en samlet verdi på 37,9 milliarder kroner.

- Markert ned

– Salget er i første kvartal markert ned sammenlignet med fjoråret. Det er som forventet. Vi opplever at kjøperne er avventende. Det er helt forståelig sett opp mot den kraftige renteoppgangen vi har sett, kraftig prisvekst, og utsikter til at renten trolig vil settes opp noen ganger til før vi eventuelt når en topp, sier konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj i en pressemelding.

Han viser til en undersøkelse gjort blant OBOS-medlemmer som viser at ca. halvparten av de som har tenkt å flytte på seg den nærmeste tiden har endret planer; enten ved å utsette kjøp, forsøke å selge før man kjøper ny bolig eller velge en rimeligere bolig.

- Krevende

– Det er hevet over enhver tvil at markedet vil være krevende gjennom hele 2023 og også inn i 2024. Vi håper at visningshelgen den kommende helgen vil få enda flere til å hoppe ned fra gjerdet, sier Siraj.

I takt med et mer krevende marked har OBOS redusert igangsettingen av boliger, men antallet boliger under produksjon ligger fortsatt på et nær historisk høyt nivå på 7.402 boliger, hvorav 67 prosent er solgt, går det fram av pressemeldingen.

– Salgsgraden totalt sett er på et godt nivå, men på de nyere prosjektene er det mer krevende. Vi bør ha en salgsgrad på i alle fall 50 prosent på et prosjekt før vi setter i gang bygging. Antallet salgsstarter og igangsettinger er redusert i første kvartal, i takt med at vi opplever markedet som avventende og at vi må justere risikoen vi tar deretter, sier OBOS-sjefen.

Rekordleie

Samtidig som kjøperne uteblir i boligmarkedet, vil stadige flere leie bolig. Det gir seg uttrykk i en kraftig prisoppgang i husleiene.

Bransjeorganisasjonen Eiendom Norges kartlegging viser at leieprisene i de fire store byene steg med 4,4 prosent i første kvartal 2023. Det siste året har leieprisene steget med 10,4 prosent.

– Vi har aldri målt en så sterk vekst i leieprisene i Norge, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Oslo på topp

Sterkest utvikling i første kvartal hadde Oslo med en oppgang 5,3 prosent og Bergen med 4 prosent. I Stavanger var utviklingen mer moderat med en oppgang på 1 prosent, mens leieprisutviklingen var negativ i Trondheim i første kvartal med en nedgang på 1,1 prosent.

– Den sterke veksten i leieprisene vi hadde gjennom 2022 fortsetter inn i 2023, og det er særlig hovedstaden som skiller seg ut. Gjennom 2022 endret inflasjonen takt både i Norge og internasjonalt. Dette virker inn på leieprisene både gjennom høyere rente og økte kostnader for utleiere mer generelt, sier Lauridsen.