Boligprisene i Moss bare fortsetter opp, opp, opp

Tall fra Eiendom Norge viser at boligprisveksten for Moss siste kvartal var på 3,0 prosent fra 2. kvartal i år. De siste 12 månedene har boligprisene i Moss steget 6,3 prosent.