– Boligprisene steg kraftig i mars. Så langt i år har boligprisene steget med 5,8 prosent og storparten av boligprisfallet gjennom høsten 2022 er nå hentet inn igjen, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Han mener boligmarkedet i 2023 har vist seg mindre rentesensitivt enn mange trodde.

– Oppgangen i første kvartal er betydelig sterkere enn vår prognose for 2023 fra desember, sier Lauridsen.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.487 285 kroner ved utgangen av mars.

Så langt i år er det lagt ut 21.401 boliger i Norge, noe som er 5,1 prosent færre enn i samme periode i 2022.

– Det er solgt mange boliger i Norge i årets første tre måneder, og det er bare i rekordåret 2021 det er solgt flere boliger i løpet av første kvartal, sier Henning Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 42 dager å selge en bolig i mars ned fra 49 dager i februar. Rasket salgstid hadde Bergen med 23 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 69 dager.