Rygge og Moss har de høyeste bokostnadene i Østfold

Huseiernes bokostnadsindeks viser at du vil bruke stadig mer av inntekten din på å bo. På landsbasis er det og store forskjeller på hva det koster å eie egen bolig.