Lokalvalget nærmer seg og for at velgerne skal kunne ta sitt valg er det viktig at partiene er åpne og ærlige om sine standpunkter før valget. I Moss har det vært jobbet mye med å løse trafikkutfordringene. Samtidig har FrP vært det eneste partiet som konsekvent har stemt imot bompenger i Moss. Flere alternativer har vært vurdert, alt fra bomstasjon på kanalbroen, Ryggeveien, innfartsveien, Klostergaten, Abelsgate, Fjordveien osv. Det virker nå som om H og AP har lagt lokk på saken frem til etter valget. Jeg vil derfor utfordre AP og H i Moss til å svare enkelt ja eller nei på følgende spørsmål: Vil dere stemme ja eller nei til å mure Moss inne med en bompengering?