Bompenger og Frp: Et spill for galleriet!

Nei til Bom: Staten skal betale for veiene, mener Eirik Tveiten.

Nei til Bom: Staten skal betale for veiene, mener Eirik Tveiten.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KRONIKKRødt er mot bompenger både lokalt og sentralt: Investering i store samferdselsprosjekt skal IKKE finansieres med bompenger: Det er en usosial ordning som rammer sosialt skjevt.

Nå har endelig Statens vegvesen tatt bladet fra munnen og melder at de vil «gå smalt ut og vil kun utrede ett alternativ med krysningspunkt ved kransen», (gjengitt i Moss Avis 4. september).

Den varsla såkalte «innbyggerinvolveringen» hvor befolkningen, partier og organisasjoner ble oppfordret til å komme med forslag til gode løsninger, har selvsagt bare vært spill for galleriet. Det er nemlig slik at kun forslaget med krysningspunkt under Kransen i tilstrekkelig grad sikrer finansieringen av ny riksvei 19. Statens vegvesens mandat er at denne riksveien skal være brukerfinansiert med bompenger, og skal sluse all trafikk fra/til ferja og den nye jernbanestasjonen, samt den byinterne trafikken fra/til Jeløya.

Mandatene til Bane NOR og Statens vegvesen er at store utbyggingsprosjekter i statlig regi ikke bare skal ha en utgiftspost, men også sikre prosjektets inntjening. Den nye Høyre/FrP-staten opptrer som en hvilken som helst byggherre og spekulant. Statens rolle skal være å forskuttere, men sikre at store jernbane- og veiprosjekter også har en «nedside»: Staten kan investere, men prosjektet må samtidig vise en bedriftsøkonomisk inntjening!

Bane Nors store jernbaneprosjekt gjennom Moss med stasjon på Værla skal tjenes inn ved at Bane NOR blir byggherre for et gedigent boligprosjekt, AS Sjøsiden: Luksusleiligheter med havutsikt!

På samme måte må Statens vegvesen prosjekt «Ny riksvei 19 gjennom Moss» ha en nedside:

Den skal finansieres med brukermedvirkning, dvs. en betydelig andel bompenger. Og for at ikke nedbetalingstiden skal bli for lang (trafikken til/fra ferja blir for lite), må løsningen også inkludere trafikken til/fra jernbanen og den byinterne biltrafikken til fra Jeløya.

Slik er den nye Høyre/FrP-staten, og det blir derfor nokså dobbeltmoralsk og komisk når FrPs ordførerkandidat til nye Moss Michael Torp, advarer og oppfordrer til folkeopprør mot en bompengefinansiert utbygging av riksvei 19 (ferjeveien). Vi (nye og gamle) mossinger er godt kjent med dette partiets dobbeltmoral, hvor våre to lokale utsendte stortingsrepresentanter har én mening i Moss, og et helt annen standpunkt når de passerer kommunegrensa.

Det burde være nok å minne om flyplassavgiften og plasseringen av jernbanestasjonen. I tillegg er denne bedriftsøkonomiske tenkningen rundt store samferdselsprosjekter ledet og iverksatt av samferdselsdepartementet, som til nå har vært ledet av nestleder i FrP Ketil Solvik-Olsen – og fra nå med FrPs nye hete nestlederkandidat ved roret: Jon Georg Dale.

Så selv om FrP nå lokalt har funnet et gullkorn: «Nei til bompenger – Riksvei 19 bør finansieres over statsbudsjettet», vet vi at dette kun er et billig populistisk poeng fra FrP som kan brukes i lokal valgkamp. I Norge har det aldri vært så mange bompengestasjoner som etter at FrP kom i regjering – med både samferdselsminister og finansminister.

I motsetning til FrP er Rødt altså mot bompenger både lokalt og sentralt: Investering i store samferdselsprosjekt skal IKKE finansieres med bompenger: Det er en usosial ordning som rammer sosialt skjevt.

Norge som en av verdens største fondsforvaltere (Oljefondet) ville gjøre seg selv og verden en stor tjeneste dersom deler av dette fondet ble brukt til å investere i infrastruktur i Norge, istedenfor militæropprustning, oppkjøp av bydeler i London og Paris og svært mange andre tvilsomme prosjekter.

Toget har ikke gått, Riksveien 19 er ikke bestemt, vi trenger et handlekraftig bystyre i Nye Moss som våger å stå opp mot nedbygging av velferdsstaten hvor stadig flere områder blir omgjort til selvfinansierte betalingstjenester.

På kort sikt må vi stoppe planene om bompengering rundt byen. Andre alternativer for riksvei 19 må utredes, staten både kan og skal betale for riksveier!

LES OGSÅ:

Hva er Moss Fremskrittspartis alternativ til bompenger? 

Kun Frp jobber mot bompenger

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags