Gå til sidens hovedinnhold

Bondelaget eller MDG om ulv

DEBATT

Østfold Bondelags leder sier i Moss avis at jeg tar feil i min beskrivelse av ulveforvaltningen i Østfold.

Jeg tar ikke feil, men beskriver ikke situasjonen akkurat slik Bondelaget ville gjort. Han har også på sin side noen beskrivelser i sitt innlegg som jeg mener er feil. Det er som forventet.

La oss se på hva vi er enige om:
Det er ikke registrert tap av sau til ulv i Østfold de to siste åra.

Blant annet fordi bøndene har sluttet å ha sau på beite i utmark.

Ja! Det er jo nettopp hele poenget med «ulvesona». Det er bestemt gjennom Rovviltforliket i Stortinget. Prinsippet er at ulven skal ha prioritet innenfor, og at beitedyr har prioritet i resten av landet. Da må beitedyr i ulvesona holdes bak trygge gjerder.

Så er vi helt enige om én ting til, og det er at det er ikke enkeltbøndene som skal bære belastningen med at samfunnet har bestemt at det skal være ulvesone der de bor og driver næring med husdyr på beite. Det finnes derfor en rekke «potter» de kan søke på for å bygge og vedlikeholde gjerder. De berørte kommunene og bøndene må nå derfor søke om midler til slike forebyggende tiltak for å sørge for at de har gjerder som er så rovdyrsikre som mulig. Det er den praktiske effekten av «ulvesona». De med sau har stort sett fått opp gjerder. Det kan også søkes om støtte til gjerder for dem med kuer på beite. Storfe kan også bli skremt, stresset og skadet om de blir angrepet.

Både miljøministeren og landbruksministeren sier det skal stilles midler til rådighet for forebyggende tiltak mot tap av dyr på beite i ulvesona. Særlig nå etter flyttingen av Deisjø-paret er det viktig med både skade- og konfliktforebygging. V i som sitter i rovviltnemdene fastsetter kriterier for midler til forebygging, og jeg kommer i hvert fall til å legge vekt på å minimere ulempene for dyra på beite. Det tror jeg nemda er enstemmig på.

Kommentarer til denne saken