Råde kommune har behov for flere som ønsker å åpne hjemmet sitt for barn og ungdom, såkalte besøkshjem. Det innebærer at man i samarbeid med barnevernet åpner for at barn og ungdom kan komme på besøk enkelte helger, feriedager og lignende.

– Målsettingen med tiltaket kan variere fra sak til sak, men handler oftest om at barnet skal få et pluss i hverdagen og få et større nettverk. Det gir også mulighet for at slitne foreldre kan få avlastning. Det er ikke krav til noe høyt aktivitetsnivå, men vanlige familieaktiviteter. Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem, skriver kommunen på Facebook.

Det er ingen krav til utdanning og besøkene kan skje hos enslige, par og barnefamilier. Besøkshjemmene velges av kommunene i samarbeid med foreldrene til barna.

Kommunen opplyser ikke hvor mye besøkshjemmene som kan forvente å få betalt for innsatsen, men kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) opererer med med veiledende satser på inntil 1175 kroner per barn per døgn. Noen kroner mindre om barnet er yngre enn 10 år. Satsene kan påvirkes om besøkshjemmet omfattes av en særavtale.

Råde kommune oppfordrer interesserte til å ta kontakt med barnevernstjenesten.