Fra og med tirsdag 1. oktober kan det hende at du har fått nytt postnummer.

Vestby og Råde har fått flere nye postnumre å forholde seg til. Dersom du er berørt av endringen, bør du oppdatere adressen din på diverse steder hvor den er registrert. Gjør du ikke dette vil du fortsatt få posten som vanlig i en overgangsperiode. Senere er det imidlertid fare for at posten blir forsinket.

Bakgrunnen for at en del steder splittes, er at det vil gjøre distribusjonen av pakker og brev enklere, beskriver Posten.

– Endringer av postnummer kommer ofte fordi noe steder får flere innbyggere. Av og til endres også postnummer etter forslag fra kommune, organisasjoner eller velforeninger. Vi beslutter endringene ut fra ønske om en så korrekt og effektiv postdistribusjon som mulig, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme i Posten.

Vestby får tre nye postnummer i forhold til tidligere. Disse er 1542 Vestby, 1543 Vestby og 1544 Vestby.

Råde får ett nytt postnummer i forhold til tidligere. Dette er 1643 Råde.