Bor du på kvikkleire? Søk opp din adresse i Moss Avis' kvikkleirekart

Cirka 110.000 bor i kvikkleiresoner i Norge. Flere av disse sonene er lokalisert i vårt distrikt.