– Jeg har alt på det tørre. Det jeg driver er helt lovlig. Det er det ingen tvil om, svarer Ahmed da Moss Avis konfronterte ham med spørsmålet, og legger til at han tar slike innspill helt med ro.

Moss Avis har henvendt seg til Helsedirektoratet for en avklaring. Der svarer avdelingsdirektør i avdeling Helserett og bioteknologi, Ingunn Myklebust, at hun ikke kan kommentere denne konkrete saken, men legger til følgende på generelt grunnlag:

– Tannleger kan behandle pasienter med Botox (botulinumtoksin) når de har rekvireringsrett til dette legemiddelet og det er innenfor kravet om forsvarlighet. Forsvarlighetskravet innebærer at helsepersonell ikke kan gå ut over sine kvalifikasjoner i forbindelse med undersøkelse, behandling og annen helsehjelp, skriver avdelingsdirektøren i en e-post og fortsetter:

– Legemidler som inneholder Botox er ikke omfattet av tannlegers rekvireringsrett, fordi det ikke er et nødvendig legemiddel for å utøve tannlegevirksomhet. Tannleger som kan dokumentere relevant kompetanse kan imidlertid etter søknad få utvidet rekvireringsrett.

I tillegg til ulike typer Botox-behandlinger, tilbyr Ibrahim Ahmed også fillerbehandlinger. Begge deler er blitt populært å få utført i Våler.